• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN
(BEING A WOMAN IN THE GRIP OF SOCIAL DISINTEGRATION: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN )

Yazar : Burak ARMAĞAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2483-2492
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4022


Özet
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte başlatılan kalkınma hareketleri gerek devletin gerekse özel teşebbüslerin sanayileşme / fabrikalaşma çalışmalarına hız kazandırır. Ekonomik gelişme hamlelerinin birbiriyle yarıştığı bu dönem bilhassa sermayedarlar, üst rütbeliler, düzen sürdürücüler, zenginlerle emir altında çalışan, yoksullar arasındaki iş ilişkilerinin maddi manevi sömürü düzeni çerçevesinde şekillenmesine neden olur. Geleneksel yapısı içinde kadının çalışma hayatında görülmediği / yok sayıldığı toplumun yeni düzeninde halkın işe, patronların düşük ücretle çalıştırabileceği işçiye olan ihtiyacı, kadın ve çocukların emeklerinden faydalanmayı zorunlu kılar. Sosyal hayatta yaşanan söz konusu değişim, dönemin tanıklığını üstlenen edebi eserlerde de yankısını bulur. 1937 yılında Reşat Enis tarafından yayımlanan Afrodit Buhurdanında Bir Kadın romanı, kapitalist ilişkiler ağı içerisinde yaşam mücadelesi veren çalışan kadınları konu edinir. Eserde, erkek tahakkümü altındaki çalışma hayatında emeği satın alınan kadın işçiler aynı zamanda cinsel obje olarak da kiralanmış olma algısı içinde kendilerini bulurlar. Hayatlarını sürdürebilmek adına işverenin her türlü isteğine boyun eğen kadınlar, asıl kimliklerinden sıyrılarak toplumsal düzen içinde yozlaşmaya / ötekileştirilmeye sürüklenirler. Bu çalışmada Afrodit Buhurdanında Bir Kadın romanındaki kadın kahramanların ekonomik düzenin şekillendirdiği yeni ahlaki kabuller içinde tutunma çabaları, toplumun belirlediği rollerin aktörü olup olmama mücadeleleri, özneleşme / nesneleşme serüvenleri feminist teori çerçevesinde incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
kadın, işçi, çalışma, yozlaşma, kaçış, toplum, baskı.

Abstract
The development movements initiated together with the declaration of the Republic accelerate the industrialization/ fabrication efforts of both the state and private enterprises. This period, during which the moves for economic development compete with each other, leads the business relations especially between the capitalists, the seniors, the establishment sustainers, the wealthy and the poor working under order, to be shaped within the framework of material and moral exploitation. In the traditional structure of the new social order, where women are not seen or ignored, the need of the people for work, and the patrons for low-wage workers require benefiting from the labor of the needy women and children. This change in social life echoes in literary works, are undertaking witness of the period. Novel of Afrodit Buhurdanında Bir Kadın, published by Reşat Enis in 1937, is about the women struggling for life in a network of capitalist relations. In the work, female workers, whose labor is bought in the working life that is under male domination, find themselves in the sense of being hired also as sexual objects at the same time. Women who submit to their employers' wishes in order to survive, are dragged out of their original identity and forced to degeneration/alienation within the social order. In this study, an efforts to hold in new moral acceptances shaping by economic order, the struggle of the women characters in the Afrodit Buhurdanında Bir Kadın whether or not to become the actresses of the roles that the society determines for them, as well as their adventures of subjectivation/ objectivization will be examined in the context of feminist theory.

Keywords
Woman, worker, work, degeneration, escape, society, pressure.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri