• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BALKANLARDA KOMİTACILIK VE ÇETECİLİK: II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MECLİS-İ MEBUSAN OTURUMLARINDA YAPILAN TARTIŞMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(KOMITAJ AND GANGS IN BALKANIA: AN EVALUATION ON THE ARGUMENTS MADE IN THE 11. CONSTITUTIONAL PERIOD ASSEMBLY AND SOLUTION PROPOSALS )

Yazar : Mehmet ÇANLI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2825-2846
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4026


Özet
19. Yüzyılda Balkanlarda ortaya çıkan komitacılık ve çetecilik hareketleri, millet ve mezhepsel nedenlerinden dolayı bölgedeki çatışmaları artırmıştır. Bu çatışmalar, II. Meşrutiyetin ilanı ile bir süre durmuştur. Bu süre içerisinde Meclis’te çözüm öneri ve yolları tartışılmıştır. Bu tartışmalara gayrimüslim milletvekillerinin önergeleri ve kendi aralarındaki kavgaları damgasını vurmuştur. Meclise sunulan önergelere, dönemin Dâhiliye Nazırı, cevap vermiştir. Bununla birlikte, bölgenin Müslim ve Gayrimüslim milletvekilleri, olaylar hakkında Meclisi bilgilendirmişlerdir. Ele aldığımız bu konu, meclis zabıt cerideleri ve diğer kaynaklardan faydalanarak ortaya konulmuştur. II. Meşrutiyetin ilanından sonra oluşan özgürlük ortamında mecliste, üç oturumda tartışılmıştır. Bu oturumlarda konu ve uygulanan politikalar, uzun uzadıya tartışılmış ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Balkanlar, Meclis-i Mebusan, komitacılık, çetecilik, siyasi af, Bulgarlar, Rumlar, Sırplar, Ulahlar, İttihatçılar.

Abstract
The komitaj and gangs in the Balkanians in the 19. Century increased the fights in that region because of national and denominationl reasons. These fights stopped for a certain period after the 11. Constitution was declared. Solution proposals and their ways were discussed in the National Assembly in that period. The non-muslim congressmen’s proposals and their arguments among themselves were very striking. The Minister of internal affairs answered the proposal made to the assembly at that time. The muslim and non-muslim congressmen of that region also informed the assembly about the events in the region. This issue has been researched by evaluating the offical reports of the assembly and by other sources. After the declaration of the 11. Constitution this issue was discussed in three sessions in a free environment. The issue and the politics applied were discussed thoroughly and the solution proposals were evaluated in these sessions.

Keywords
Balkanians, Mebusan Assemby, komitaj, gangs, political amnesty, Bulgarians, Greeks, Sirbians, Ulahs,

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri