• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ve TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE boyla- FİİLİ ÜZERİNE DÜZELTMELER
(CORRECTIONS ON THE boyla- VERB IN THE SÜHEYL Ü NEVBAHÂR AND TARAMA SÖZLÜĞÜ )

Yazar : Sadettin ÖZÇELİK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2114-2121
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4030


Özet
Tarihî metinler zengin kelime, deyim, atasözü, söz kalıbı vb. dil malzemesi içerir. Ayrıca tarihî metinler dilin gelişimine ve kendi içindeki değişmelere önemli derecede ışık tutar. Bu metinler dildeki kelimelerin, deyimlerin, atasözlerinin, söz kalıplarının geçmişten günümüze nasıl taşındığına ve onların kullanılış şekillerine, anlam inceliklerine tanıklık eder. Dilin geride bıraktığı ögeleri ve o ögelerin yerine kullanılabilecek ögelerin ne olduğunu, dil içi işleyişi tanıklamak veya görmek ancak tarihî metinler ile mümkündür. Tarama Sözlüğü, tarihî metinlerden alınan tanıklar üzerine kurulmuştur. Bu nedenle Tarama Sözlüğü, Türk dili ve edebiyatı ile uğraşan araştırmacıların sıklıkla başvurduğu önemli bir kaynaktır. Süheyl ü Nevbahâr mesnevisi de tanıkları bakımından Tarama Sözlüğü’ne önemli derecede katkı sunmuş olan bir eserdir. Ancak tarihî metinlerde geçen bazı kelime veya ibarelerin gerek yazılışında ve okunuşunda gerekse anlamlandırılmasında birtakım yanlışlıklar görülebilir. İşte bu makalede Süheyl ü Nevbahâr’da yanlış yazılmış ve yanlış okunmuş, Tarama Sözlüğü’nde ise yanlış anlam verilmiş olan boyla- fiili üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Süheyl ü Nevbahâr, Tarama Sözlüğü, tarihî metinler, boyla- fiili ve anlamları.

Abstract
Historical texts are contains rich word, idiom, proverb, phrase, etc. language material. In addition, historical texts illuminate the development of the language and the changes within it at an important level. These texts testify to the words, idioms, proverbs, sentences of the words how the transmission from the past to present and their form of use, meaning subtleties. It is only possible with historical texts what the tongue leaves behind and what the elements can be used in place of those words, to witness or see how the linguistic functioning. The Tarama Sözlüğü is based on witnesses from historical texts. For this reason, the Tarama Sözlüğü is an important resource that researchers dealing with Turkish language and literature frequently resort to. Süheyl ü Nevbahâr is a work which contributes considerably to the Tarama Sözlüğü in terms of its witnesses. However, mistakes can be seen the meaning of some words or phrases in historical texts both spelling, reading and meaning. In this article focuses boyla- verb that misspelled and misread in Süheyl ü Nevbahar and the meaning is given incorrectly in the Tarama Sözlüğü.

Keywords
Süheyl ü Nevbahâr, Tarama Sözlüğü, historical text, boyla- verb and meanings.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri