• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

STUDY INTO THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS UPON INTEREST-BASED LEARNING IN PRIMARY SCHOOLS
(İLKOKULLARDA İLGİYE DAYALI ÖĞRENME ÜZERİNE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2776-2787
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4053


Özet
The aim of this study is to determine and evaluate the views of classroom teachers teaching in primary schools over the approaches toward Interest-based Learning in classroom. We asked three open ended questions to the participant teachers to obtain the data: How do you determine the interests of your students? , “What do you usually do to promote your students’ skills and interest in learning?” and “How do your students react your attitude to Interest-based Learning Strategy?” A qualitative research method was used to evaluate and compare the views of classroom teachers on the strategies for Interest-based Learning. The research was carried out with the participation of nineteen classroom teachers working in various Primary Schools in some cities in Turkey. The views of classroom teachers obtained through face-to-face interviews and e-mails suggest that their approaches toward what they do to promote the students’ interest in learning include using adaptive learning for unattended students to foster their interest in learning, communicating with families about students’ interests and skills in learning, providing children with preferences including culturally relevant materials and activities, taking the time to get to know the students and one-by one relations with the students. This paper draws attention to the views and practices of classroom teachers as a means of increasing awareness of Interest-based Learning in classroom environment.

Anahtar Kelimeler
Interest-based learning, adaptive learning, classroom management, classroom teacher.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında öğretmenlik yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf ortamında ilgi temelli öğrenme yaklaşımları üzerine görüşlerini belirlemek ve değerlendirmektir. Katılımcı öğretmenlere veriyi elde etmek için üç açık uçlu soru soruldu: Öğrencilerinizin ilgilerini nasıl tespit edersiniz? “Öğrencilerinizin öğrenmeye olan ilgi ve becerilerini arttırmak için genellikle neler yapıyorsunuz?” ve “Öğrencileriniz, ilgi Alanına Dayalı Öğrenme Stratejisine karşı tutumunuza nasıl tepki gösteriyor?” Öğretmenlerin İlgi Alanına Dayalı Öğrenme stratejileri hakkındaki görüşlerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için nitel bir araştırma yöntemi kullanıldı. Araştırma, Türkiye'deki bazı şehirlerde çeşitli ilköğretim okullarında çalışan on dokuz sınıf öğretmenin katılımı ile yürütülmüştür. Yüz yüze görüşmeler ve e-postalar yoluyla elde edilen sınıf öğretmenlerinin görüşleri öğrencilerin öğrenme konusundaki ilgilerini artırmak için ne yapmaları gerektiği konusundaki yaklaşımları ilgisiz ve devamsız öğrencilerin öğrenmeye olan ilgilerini artırabilmek için uyarlamalı öğrenme stratejileri kullanmayı, ailelerle iletişim kurmayı, öğrencilere kültürel olarak uygun materyaller ve faaliyetler içeren tercihler sağlamayı, öğrencileri çok iyi tanıyabilmek için onlara vakit ayırmayı, onlarla birebir ilgilenmeyi içermektedir. Bu çalışma, sınıf ortamında İlgi Alanına Dayalı Öğrenmenin farkındalığını artırmak için sınıf öğretmenlerinin görüş ve uygulamalarına dikkat çekmektedir.

Keywords
İlgi alanına dayalı öğrenme, uyarlamalı öğrenme, sınıf yönetimi, sınıf öğretmeni.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri