• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖZEL AMAÇLI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABI ÖNERİSİ: BANKACILIK TÜRKÇESİ
(A COURSEBOOK PROPOSAL FOR TEACHING TURKISH FOR SPECIAL PURPOSES: BANKING TURKISH )

Yazar : Önder ÇANGAL   - Serdar YÖRÜSÜN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2669-2693
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4060


Özet
Son yıllarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında dil öğrenme ihtiyaçlarına yönelik yapılan çalışmalar, insanların iş bulma kaygısıyla Türkçe öğrenmeye yöneldiğini göstermektedir. Özellikle İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesi alanındaki yayınlara bakıldığında özel amaçlı dil öğretimine yönelik kaynakların çokluğu dikkat çekmektedir. Belli bir hedefe yönelik, yeni bir dil öğrenmek isteyen bireylerin genel dil kurslarına ayıracak yeterli zamanının olmaması durumu da özel amaçlı dil öğretim programlarının geliştirilmesinin ne denli gerekli olduğunu göstermektedir. Bu gereklilikten hareketle İngilizcede yapılmış olan “İş İngilizcesi”, “Turizm İngilizcesi” vb. çalışmalar göz önüne alınarak “İş Türkçesi”, “Turizm Türkçesi” vb. çalışmaların gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır. Bu alan için ayrı bir müfredat programının hazırlanması, müfredata uygun ders kitaplarının oluşturulması gerekmektedir. Ders ve çalışma kitapları, öğretim sürecinde öğrencilere kaynaklık eden en önemli araçlardır. Bu çalışmada, Temizyürek vd. (2015) tarafından hazırlanan “Bankacılık Türkçesi Öğretim Programı Örneği” dikkate alınarak hazırlanan temel düzeyde “Bankacılık Türkçesi” ders kitabına ait bir ünite denemesi bulunmaktadır. Hazırlanan bu üniteyle öğrencilerin bankacılık özelinde günlük iş hayatıyla ilgili kullanmaları gereken kelime ve ifadeleri öğrenmeleri planlanmaktadır. Bu çalışmanın “Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi ve “İş Türkçesi” alanlarında yapılacak çalışmalara yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi, İş Türkçesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Bankacılık Türkçesi.

Abstract
The recent studies carried out on the language learning needs in teaching Turkish as a foreign language have indicated that people tend to learn Turkish with the anxiety of finding a job. When the publications on teaching English as a foreign language are examined, it is seen that there are really lots of resources in the field of teaching English for special purposes. The individuals who want to learn a new language for a special purpose generally don’t have enough time to attend general language courses and this shows that developing language teaching programs for special purposes is really important. Therefore, with regards to the previous studies like “Business English” and “Tourism English”, the studies like “Business Turkish” and “Tourism Turkish” should be carried out. A special curriculum and appropriate coursebooks for this field should be prepared. Coursebooks and workbooks are one of the most important tools for students in teaching and learning process. In this research, in accordance with the study called “Banking Turkish Teaching Program” by Temizyürek, et al (2015), there is a unit preparation practice for the coursebook called “Teaching Turkish for Bankers” in basic level. Thanks to this unit, the students are aimed to learn the vocabulary and the expressions that they are supposed to use in their daily business life in banking. It is also aimed that this research will pave the way for the studies in the fields of “Teaching Turkish for Special Purposes” and “Business Turkish”.

Keywords
Teaching Turkish for Special Purposes, Business Turkish, Teaching Turkish as a Foreign Language, Ban

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri