• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SENTEZCİ YAKLAŞIM
(SYNTHETIC APPROACH IN GRAMMAR TEACHING )

Yazar : Bilginer ONAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2627-2638
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4064


Özet
Dil bilgisi öğretiminde sentezci yaklaşımı ele alan bu çalışma, iki ana bölümden meydana gelmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde, dil bilgisi (gramer) ve ana dili öğretiminde dil bilgisinin işlevleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu bağlamda, temel dil becerilerinin geliştirilmesinde ve öğrencilere zihinsel esneklik ve disiplin kazandırmada, dil bilgisi öğretiminin durumu analiz edilmiştir. Bu bölümde son olarak, davranışçı ve yapılandırıcı dil öğretim yaklaşımlarının dil bilgisi öğretimine bakış açıları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde, dil bilgisi öğretiminde yöntem sorunu ele alınmıştır. Bu bağlamda, teori ve uygulamada ortaya çıkan çelişkiler belirlenmiştir. Bu çelişkileri ortadan kaldırmaya yönelik öneriler, sentezci yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sentezci yaklaşım, davranışçı ve yapılandırıcı eğitim sistemlerinin dil bilgisi öğretiminde ileri sürdüğü görüşlerden hareketle oluşturulmuştur. Bilindiği üzere, bu iki eğitim yaklaşımının dil bilgisi öğretimine ilişkin bakış açıları uygulama noktasında, açık ve net değildir. Bu çalışma, dil bilgisi öğretiminde uygulanması gereken sentezci yöntemin özellikleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ana Dili Öğretimi, Dil Bilgisi Öğretimi, Sentezci Yaklaşım.

Abstract
This study, discussing the synthetic approach in grammar teaching, consists of two main parts. The first part, which is an introduction to the study, provides information on grammar and the functions of grammar knowledge in native language education. In that regard, this part also includes a review on grammar teaching in relation to the development of basic language skills and the acquisition of mental flexibility and discipline by students. Lastly, it focuses on the perspectives of behaviourist and constructivist language teaching approaches on grammar teaching. The second part addresses the problem of method in grammar teaching. In this sense, the study determines the contradictions in theory and practice and evaluates the suggestions to eliminate such contradictions within the framework of the synthetic approach. The synthetic approach is based on the concepts put forward by the behaviourist and constructivist education systems on grammar teaching. As is known, the perspective of these two educational approaches towards grammar teaching are not clear and evident. This study centres on the characteristics of a synthetic approach that should be followed in grammar teaching.

Keywords
Native Language Education, Grammar Teaching, Synthetic Approach.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri