• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ PİYANO EĞİTİM METOTLARI ÜZERİNE BİR GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME
(AN OBSERVATION AND EVALUATION OF PIANO EDUCATION METHODS FOR PRE-SHOOL CHILDREN )

Yazar : Bülent HALVAŞİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2788-2798
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4065


Özet
Piyano eğitimi, müzik eğitimi içerisinde oldukça ilgi gören çalgı eğitimlerinden biri olarak düşünülmektedir. Çocuklar, gençler ve hatta orta yaş ve üzerindekiler bile piyano eğitimi almak istemektedirler. Bunun nedenleri ayrı bir araştırma konusu olması ile birlikte, piyano eğitiminde sabırlı, programlı ve disiplinli bir eğitim sürecine ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Piyano eğitiminde özellikle okul öncesi yaşlarda bulunan küçük çocukların karşısına, diğer çocuk çalgılarında görülmeyen tuş sisteminin gelmesi ile çocukları karışık ve sayıca fazla olan piyano tuşlarına yakınlaştırmak, piyano eğitimi yöntemlerini araştırmış bilgili bir eğitmen için sorun olmayabilmektedir. Bu eğitim sürecinde öncelikle dikkat edilmesi gereken husus, oyun oynayarak ve taklit ederek seslerin eğitim sürecine alınmasını sağlamaktır. Bunun amacı, işitilen seslerin düzgün ve yerinde çalınmasının hedeflenmesidir. Seslerin tiz-pes veya uzun-kısa olarak algılanmasını amaçlamak önemlidir. Böylece çocuğun beyni yani düşünce sistemi ile psiko-motor yapabilirlikleri arasında bir bağ kurulmasını gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Piyano eğitiminde karşılaşılan en önemli problemlerden birinin eğitici ve öğretici kaynak eser sorunu olduğu düşünülmektedir. Bu çağ çocuklarına uygulanacak metotlara, çok yaygın olmamakla birlikte, son yıllardaki iletişim ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ulaşmak daha mümkün hale gelmiştir. Bu çalışmada okul öncesi çocukların piyano eğitimi ile ilgili bazı metotlar üzerine bir araştırma yapılacak ve mevcut metot çalışmaları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Piyano eğitimi, piyano, piyano metotları.

Abstract
Piano education is considered to be one of the most interesting instrumental trainings in music education. Children, young people and even middle-aged and older people want to study piano. With the reasons for this being a separate research topic, it is known that a patient, programmed and disciplined training process is needed in piano education. Piano education in particular against young children in pre-school age, with the arrival of the keyboard system - which is not seen in other children's keyboard - to reach the piano keys are mixed and large numbers of children, piano education methods and investigations, and a knowledgeable instructor may not be a problem. In piano education, making pre-school children who are experiencing a complex keyboard system with many keys, which is not seen in other child instruments, feel comfortable in the learning process might not be a big issue for a knowledgeable educator who has studied piano education methods. In this training process, it is important to pay attention to the fact that the voices are taken into the education process by playing game and imitating sounds. The aim is to target playing the sounds heard with exact sounds at exact sequence. It is important to aim identifying sounds as treble-bass or long-short in the education. In this way, making a connection between child’s brain or child’s thinking system and psychomotor abilities will be possible. One of the most crucial problems encountered in piano education is believed to be the short of teaching and training resources. Despite the fact that the methods to be applied to children of this age are not very common, nowadays proper resources have become available by means of communication and technological advancements. In this study, some methods related to piano education of preschool children will be researched and current studies on methods will be evaluated.

Keywords
Piano education, piano, piano methods.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri