• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖMER SEYFETTİN’İN BAHAR VE KELEBEKLER ADLI ÖYKÜSÜNDE DOĞU VE BATI KADINI KARŞITLIĞINDAN İDEAL KADINA
(FROM THE EAST AND WEST OPPOSITION TO THE IDEAL WOMAN IN ÖMER SEYFETTIN’S STORY SPRING AND BUTTERFLIES )

Yazar : Mithat DURMUŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 890-901
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4071


Özet
Türk edebiyatında ‘kimlik’ sorunsalının yoğun olarak tartışıldığı II. Meşrutiyet devrinde eser veren Ömer Seyfettin, Türk kültür tarihi açısından son derece önemli olan iki karşıtlığı (Doğu ve Batı) “Bahar ve Kelebekler” adlı öyküsünde bir karşıt değer yaratımı olarak bir araya getirip, bireyin kendine yabancılaşması bağlamında kurgular. Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” makalesini yayımlamasından sonra kaleme aldığı ilk öyküsü olan “Bahar ve Kelebekler”in başına konulan “Yeni Lisanla” notu, metnin diline ilişkin uyarıcı bir vurgu özelliği taşır. Öyküde geçmişi temsilen seçilen yaşlı kadın (nine) ile geleceği temsilen seçilen genç kızın (torunun) doğu-batı karşıtlığı bağlamında irdelendiği ve bu iki kutbun da ideal kadın açısından ‘yeni’ bir prototip oluşturamayacağına ilişkin izleksel kurgu, metin dilbilimin olanakları içinde çözümlenmeye çalışılacaktır. Çalışmamızda Ömer Seyfettin’in -günlüğünde yazmayı planladığını ifade ettiği romanına Ararken ismini düşünmüş olması ve bu çalışmayı yazamayışı da dikkate alınarak “Bahar ve Kelebekler” adlı öyküsündeki idealize kadın tipini okur zihninde nasıl çizmek istediği cevaplandırılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ömer Seyfettin, Bahar ve Kelebekler, Doğu-Batı Karşıtlığı, Kadın Kimliği, İdealize Kadın Tipleri.

Abstract
Ömer Seyfettin, who wrote works during the Second Constitutionalist Period when the problematic of “identity” was discussed most intensely in the Turkish literature, gathered very significant two oppositions (East and West) in the Turkish cultural history in his story “Spring and Butterflies” as a contrary value in the context of self-alienation. The note “with New Language“ attached to the preface of “Spring and Butterflies” is the first story written by Ömer Seyfettin after the article New Language was published, has a warning emphasis in the language of the text. However, the thematic fiction examining the old woman (granny) who was selected to represent the past and the young girl (granddaughter) who was selected to represent the future in the story within the context of east-west opposition and suggesting that these two poles would not create a ‘new’ prototype in terms of ideal woman will be analyzed within the possibilities of textual linguistics. The present study will try to answer how Ömer Seyfettin intends to depict the idealized woman type in his story “Spring and Butterflies” (Bahar ve Kelebekler) in reader’s mind, by taking into consideration the fact that he considered to name his novel as In Pursuit was expressed to plan to write in his journal and failed in writing that work.

Keywords
Ömer Seyfettin, Spring and Butterflies, East-West Opposition, Women’s Identity, Idealized Women Type

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri