• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KULLANIM YAYGINLIĞI VE SÖZCÜKLERİN SEVİYELERE DAĞILIMI
(EXTENSIVENESS OF THE WORDS SEEN IN THE WRITTEN EXPRESSIONS OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND THE DISTRIBUTION OF THESE WORDS INTO LANGUAGE LEVELS )

Yazar : Gökçen GÖÇEN   - Alpaslan OKUR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 481-508
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4073


Özet
Dil öğretiminde yer verilmesi gereken ilk sözcüklerin bireylerin yaşamında birinci derece önemli olan sözcükler olduğu söylenebilir. Bu sözcükler de dilde ve iletişimde en sık ve yaygın olarak kullanılan sözcükleri oluşturmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin sözlü ya da yazılı anlatımlarındaki sözcüklerin kullanım yaygınlığını incelemek ile öğrenenlerin ihtiyaç duyduğu sözcükler daha iyi fark edilebilir; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ve öğretim materyallerine yönelik sözcük seçimleri daha geçerli ve güvenilir bir biçimde yapılabilir. Buradan hareketle çalışmada, A1 seviyesinden C1 seviyesinin sonuna kadar Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarında yer alan sözcüklerin kullanım yaygınlığını ve bu sözcüklerin dil seviyelerine dağılımını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç temelinde çalışmada olgubilim (fenemoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ve İstanbul üniversitelerinin Türkçe öğretim merkezlerinde, A1 seviyesinin başından C1 seviyesinin sonuna kadar Yeni Hitit ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları aracılığıyla Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 25 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yazılı metin kâğıtlarından yararlanılmıştır. İçerik analiziyle elde edilen veriler sonucunda Türkçeyi yabancı dil olarak A1 seviyesinden C1 seviyesinin sonuna kadar öğrenenlerin yazılı anlatımlarındaki sözcüklerin yaygınlığına ve sözcüklerin seviyelere dağılımına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak Türkçe, Türkçe Eğitimi, Sözcük Öğretimi, Sözcük Yaygınlığı.

Abstract
It can be said that the primary words to be taught while teaching a language should be the ones that are fundamental for individuals daily lives. These words are the most frequently and extensively used ones in the language and communication. The words that are necessary for the learners can be better detected by studying the extensiveness of the words seen in the written and oral expressions of the learners of Turkish as a foreign language. This also helps select the words for the teaching materials in a more valid and reliable way. Therefore, the research aims to study the extensiveness of the words seen in the written expressions of the learners that study Turkish as a foreign language from the level of A1 to C1, and the distribution of these words into the language levels. Phenomenography is applied in the study. The participants are 25 learners that learn Turkish as a foreign language from the beginning of A1 level to the end of C1 level at Turkish teaching centers of Ankara University and Istanbul University by using textbooks named “Yeni Hitit” and “İstanbul for Foreigners”. Written text papers including open-ended questions were used as data collection tool. With the help of the data that is obtained with content analysis, the extensiveness of the words seen in the written expressions of learners from A1 to C1 level and distribution of these words into the language levels were found.

Keywords
Turkish as a Foreign Language, Turkish Language Education, Teaching Vocabulary, Word Extensiveness.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri