• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İSLAM TÜRKAY’IN “TÜRK OĞLU TÜRKEM MEN” BAŞLIKLI ŞİİRİNİN ORHUN YAZITLARI İLE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF INTERTEXTUALITY BETWEEN İSLAM TÜRKAY’S POEM ENTITLED “TÜRK OĞLU TÜRKEM MEN” AND THE ORKHON INSCRIPTIONS )

Yazar : İsmail ÇOBAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2232-2255
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4077


Özet
Düşüncelerin, duyguların işlenmesi sonucunda yazınsal olarak karşımıza çıkan metinler aslında birbirinin devamı niteliğinde, birbirinden izler taşıyan, ortaklıklar barındıran ürünlerdir. Türk yazı dili içerisinde ayrı bir yere ve öneme sahip olan Orhun Yazıtları da içerdikleri kültürel ögeler ile Türk Dünyası’nda pek çok şaire ve yazara ilham kaynağı olmuşlardır. Azerbaycan coğrafyasının yetiştirdiği önemli şairlerden biri olan İslam TÜRKAY da Orhun Yazıtları’ndan ve eski Türk yaşayış ve inanışından beslenen şairler arasında yer almaktadır. Şairin Eşgim Menim Dar Ağacım adlı eserinde yer alan “Türk Oğlu Türkem Men” başlıklı şiirde bunu açıkça görmek mümkündür. Bu yazıda “Türk Oğlu Türkem Men” başlıklı şiir ile Orhun Yazıtları arasındaki metinlerarasılık bağını ortaya çıkarmak amacıyla her iki metin karşılaştırmalı olarak incelenmiş; metinlerdeki ortak ögeler (yaratılış, yaşayış ve inanış, töre, tarihî ve kültürel bağlar, toprağa, suya, vatana, devlete ve millete önem verme, atalar kültü, Türklük gurur ve şuuru, birlik ve bütünlük…) tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Orhun Yazıtları, İslam Türkay, “Türk Oğlu Türkem Men” başlıklı şiir, metinlerarasılık, ilişki.

Abstract
The texts that literally come out as a result of processing thoughts and feelings, are in fact the products of continuation of each other and have traces and similarities. The Orkhon Inscriptions, which have an importance in Turkish writing language, have also become a source of inspiration for many poets and writers in the Turkish world with the cultural items they contain. One of the most important poets of Azerbaijani geography İslam Türkay is also among the poets are fed from the Orkhon Inscriptions and old Turkish life and beliefs. It is possible to see this clearly in the poem entitled “Türk Oğlu Türkem Men” which is included in the work of the poet ‘Eşgim Menim Dar Ağacım’. In this article, both texts are examined comparatively in order to reveal the intertextuality between the poem entitled “Türk Oğlu Türkem Men” and the Orkhon Inscriptions. The common elements (creation, life and belief, customs, historical and cultural ties, valuing the water, land, patriarchy, state and nation, ancestry, Turkish pride and consciousness, unity and integrity) have been identified.

Keywords
The Orkhon Inscriptions, İslam Türkay, the poem entitled Türk Oğlu Türkem Men, intertextuality, rela

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri