• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KAZAK TÜRKÇESİNDEKİ İKİLEMELERİN SINIFLANDIRILMASI
(CLASSIFICATION OF HENDIADYOIN IN THE KAZAKH TURKISH )

Yazar : Emine ATMACA  Ö. Faruk KRAL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/1
Sayfa : 194-213
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.408


Özet
Türkiye Türkçesinde atf-ı tefsiri, ikiz kelime, ikilemeli ad, ikizleme, tekrar, bağlam öbeği, ikileme ve koşma gibi çeşitli adlandırmalarla karşılanan ikilemeler için Kazak Türkçesinde qos söz veya qosarlama terimleri kullanılır. Kazak Türkçesinde, yakın ya da zıt anlamlı kelimelerin belli ses kuraları dâhilinde, anlamı güçlendirmek maksadıyla bir araya getirilip tek bir kelimeymiş gibi anlam ifade edecek şekilde kullanılmasına qos söz veya qosarlama denir. Bu makalede, Kazak Türkçesinde yazı ve konuşma dilinde kullanılan qos sözlerin düzenlenmesindeki geçerli diziliş kuralları ve anlam ilişkileri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kazak Türkçesi, qos söz veya qosarlama, ses bilgisi, şekil bilgisi

Abstract
Hendiadyoin, are met atf-ı tefsiri, word twins, name with dilemma and repeat the context of phrases in the Turkey Turkish. In the Kazakh Turkish used qos söz or qosarlama terms for the doublings. Hendiadyoin, is called near or antonyms words under the rules of certain sounds, such as a single word is used to make sense. In this article, was focused on the hendiadyoin writing and speaking in the Kazakh Turkish. Has been emphasized semantical and phonetical rules of hendiadyoin in the Kazak language.

Keywords
Kazak Turkish, qos söz or qosarlama, phonetic, morphology

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri