• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ANASINIFLARINDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN-REHBER ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİ
(THE OPINIONS OF TEACHERS-COUNSELORS AND PARENTS ABOUT THE APPLICATION OF INTEGRATION IN KİNDERGARTENS )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/1
Sayfa : 391-415
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.409


Özet
Bu araştırmada; okul öncesinde kaynaştırma eğitimi uygulamaları, ortaya çıkan sorunlar, sorunların çözümü ve önerilere yönelik öğretmen, okul rehber öğretmeni, normal gelişim gösteren öğrencilerin ebeveynleri ve kaynaştırma öğrencilerinin ebeveynlerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya; ilkokullara bağlı ana sınıflarında görev yapan öğretmenler (11), okul rehber öğretmenleri (11), normal gelişim gösteren ana sınıfı öğrencilerinin ebeveynleri (11) ve bu ana sınıflarında eğitim gören kaynaştırma öğrencilerinin ebeveynleri (11) katılmıştır. Araştırma verileri; yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmen ve okul rehber öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi uygulamalarına yönelik çeşitli hazırlıklar (öğrencileri hazırlama, ebeveynleri hazırlama ve ortamı hazırlama) yaptıkları, bu hazırlıklar kapsamında birçok farklı yol veya uygulamadan yararlandıkları belirlenmiştir. Yine hazırlık kapsamında okul rehber öğretmenlerinin çocuklar ve ailelerle birlikte öğretmen ve okul yönetimine de rehberlik ettikleri görülmüştür. Görüşlere göre kaynaştırma uygulamalarında çeşitli sorunlar yaşandığı ve bu sorunlara ebeveynler, öğrenciler, yöneticiler, öğretmenler ve eğitim ortamlarının kaynaklık ettiği görülmüştür. Sorunların çözümüne yönelik öğretmenlerin toplantılar, bireysel görüşmeler ve sınıf içi etkinlikler düzenlediği, rehber öğretmenlerin ise seminerler, oryantasyon çalışmaları ve ikna yollarına başvurdukları belirlenmiştir. Ebeveynler sorunları çözmek için öğretmen, rehber öğretmen, okul yöneticileri ve doktorların yardımına başvurduklarını belirtmişlerdir. Tüm katılımcılar kaynaştırma uygulamaları kapsamında özel eğitim uzmanlarının desteğinin sağlanması yönünde öneri bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitimde kaynaştırma, ebeveyn, kaynaştırma uygulamaları, kaynaştırma eğitimi sorunları.

Abstract
In this study; it is aimed to investigate the opinions of teachers, school counselors and parents of integration students and students with normal development towards the application of integration in preschool education, emerging issues, solutions and suggestions. (11) teachers working in the preschool class, (11) school counselors, (11) parents of preschool students with normal development and (11) parents of integration students studying in these classes joined the research. The research data collected through semi-structured interviews and analyzed by using content analysis. As a result of the research; it is determined that teachers and school counselors made various preparations (preparations of the students and preparations of the parents and environment) and within the scope of these preparations benefited many different ways or applications. And again within the scope of the preparations, school counselors were observed to guide the teacher and the school administration with the children and the families. According to the opinions, integration applications had some problems and parents, students, administrators, teachers and the educational environment were seen to be the source of these problems. It is determined that the teachers organized meetings, individual interviews and classroom activities; and the school counselors applied seminars, orientations and persuasions for the solutions of the problems. Parents indicated that they applied to help of the teachers, school counselors, school administrators and doctors to solve the problems. All participants indicated the proposal that they need the support of the special education specialists within the scope of integration applications.

Keywords
Integration in preschool education, parents, integration applications, problems of integration educa

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri