• Hızlı Erişim

UŞAK ÇEŞMELERİ
(UŞAK FOUNTAINS )

Yazar : Türkan ACAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 607-640
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4090


Özet
Doğal kaynaklardan gelen suyun kamu ile buluştuğu son nokta olan çeşmeler, tarihin her döneminde, kamunun toplu kullanım yapıları içerisinde, öncelikli yerini korumuştur. Ana işlevi suyun dağıtımını sağlamak olan yapılar, standart plan şeması ile birlikte her dönemde abidevi örnekler de vermiştir. Uşak’ta yer alan ve kitabeli örneklerine göre Osmanlı’nın son dönemine tarihlenen çeşmeler, aynı dönemlerde inşa edilmiş İstanbul ve Anadolu örnekleri kadar iddialı olmayan tasarımları ile büyük ölçüde işlevsel özelliklerini koruyarak günümüze gelebilmiştir. Çalışma, Uşak kent merkezi ve Uşak’ın beş ilçesindeki iki yüz on üç çeşme üzerinde yapılan değerlendirmeyi içermektedir. Uşak’taki iki yüz on üç çeşmeden yüz yirmi dördü bugün işlevini sürdürmektedir. Elli altısı tescilli olan bu çeşmelerden sadece yetmiş ikisinde bir kitabe bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Uşak, Ulubey, Eşme, Banaz, Sivaslı, Karahallı, çeşme.

Abstract
The fountain, which is the last point where the water that comes from the natural sources meet with the public, has protected its privileged position within the collective use of the public structures in every period of history. The structures, whose main function is to provide water distribution, have given examples of monumental examples along with the standard plan schema in every period. Located in Uşak and dating back to the last period of the Ottoman Empire according to the examples with the epigraph, the fountains have come to these days by maintaining their functionality to a large extent with their designs that are not as arty as the examples in Istanbul and Anatolia, which were built during the same period. The study includes an evaluation of two hundred and thirteen fountains in Uşak city center and in five towns of Uşak. One hundred and twenty-four of the two hundred and thirteen fountains in Uşak are still functioning well. Only seventy-two of these fountains, fifty-six of which are registered, have epigraph.

Keywords
Uşak, Ulubey, Eşme, Banaz, Sivaslı, Karahallı, fountain.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri