• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2015 VE 2017 İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF 2015 AND 2017 PRIMARY SCHOOL TURKISH CURRICULA OBJECTIVES ACCORDING TO REVISED BLOOM'S TAXONOMY )

Yazar : Mecit ASLAN   - Uğur ATİK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 528-547
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4096


Özet
Bu çalışmanın amacı 2015 ve 2017 ilkokul Türkçe öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi ve doküman incelemesine dayanan çalışmada 2015 programında yer alan 168 ve 2017 programında yer alan 224 olmak üzere toplam 392 bilişsel alan kazanımı incelenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yapılmış, frekans ve yüzde değerlerine yer verilmiştir. Verilerin kodlanması sürecinde iki boyutlu revize edilmiş Bloom taksonomisi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, 2015 programı kazanımları revize edilmiş taksonominin bilgi boyutuna göre incelendiğinde, kazanımların daha çok işlemsel bilgi türünde olduğu, bunu sırasıyla olgusal bilgi, kavramsal bilgi ve üstbilişsel bilgi türlerinin takip ettiği ortaya çıkmıştır. 2015 programındaki kazanımlar bilişsel süreç boyutu açısından ele alındığında ise; kazanımların en çok sırasıyla uygulamak, anlamak ve çözümlemek düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır. 2017 programında bilişsel alan kazanım sayısının 2015 programına göre 56 kazanım arttığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca; 2017 programı kazanımları bilgi boyutu açısından ele alındığında, kazanımların büyük çoğunluğunun olgusal ve işlemsel bilgi türlerinde olduğu 2017 programı bilişsel süreç boyutu açısından ele alındığında ise; kazanımların büyük çoğunluğunun alt düzey düşünme becerileri (hatırlamak, anlamak, uygulamak) ile ilgili olduğu görülmektedir. Sonuçlar doğrultusunda, kavramsal bilgi ve üstbilişsel bilgi türünde ve üst düzey düşünme becerilerinde (çözümlemek, değerlendirmek, yaratmak) daha fazla kazanıma yer verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, Türkçe öğretim programı, revize edilmiş Bloom taksonomisi, kazanım.

Abstract
The aim of this study is to examine the objectives of the 2015 and 2017 primary school Turkish curricula according to the revised Bloom taxonomy. The qualitative research method and the document analysis technique were used, and a total of 392 cognitive domain objectives, including 168 in the 2015 curriculum and 224 in 2017 curriculum, were examined. In the analysis of the data, content analysis was adopted, frequency and percentage values were presented. Two-dimensional revised Bloom taxonomy was used in the coding of the data. As a result of the study, when the objectives of the 2015 curriculum are examined based on the knowledge dimension of the revised taxonomy, it was seen that the objectives are mostly in procedural knowledge type, it was followed by factual, conceptual and meta-cognitive knowledge types. When the objectives of the 2015 curriculum are examined based on the cognitive process dimension, it was revealed that most of the objectives were at applying, understanding and analyzing levels in order. On the other hand, when the cognitive domain objectives of the 2015 curriculum are examined, it is seen that the number of objectives has increased by 56 objectives. Moreover, when the objectives of 2017 curriculum is considered in terms of the knowledge dimension, it is seen that the vast majority of objectives are in factual and procedural knowledge types, and in terms of the cognitive process dimension, it appears that the vast majority of gains are related to low-level cognitive processes (remembering, understanding, applying). In the light of the results reached in the study, it is suggested that more objectives should be made in the type of conceptual knowledge and meta-cognitive knowledge and in high-level cognitive processes (analyzing, evaluating, and creating).

Keywords
Turkish education, Turkish curriculum, revised Bloom’s taxonomy, objective.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri