• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MEMDUH ŞEVKET ESENDAL ÖYKÜLERİNİN DEĞER AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION ON THE VALUE TRANSITION OF M. ŞEVKET ESENDAL STORIES )

Yazar : İlker AYDIN   - Burak ÇELENK - Zeki CAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 254-275
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4099


Özet
Ulusların geçmişten günümüze sahip olduğu maddi ve manevi ilkelerin tümüne değer denir. Değer, bireylerin çevrelerinde karşılaştıkları olay ve durumları yorumlamak, bu olay ve durumlar karşısında düşüncelerini ve tutumlarını mantıksal bir zemine dayandırmak için kullandığı bir ölçüttür. Değerler eğitimi ise bireyin kendini ve toplumu tanıması, kendisi ve toplum ile uyumlu olmasını sağlayan bir süreçtir. Değerler eğitimi ulusal ve evrensel ilkeler üzerine kurulu olup iyi insanlar yetiştirmeyi ve çok yönlü öğrenmeyi amaçlamaktadır. Türkçe öğretiminin temel aracı olarak kullanılan metinler, işlenen tema bakımından ulusal ve evrensel değerleri öğrencilere aktarmada önemli bir rol oynamaktadır. Değerlerden oluşan kültürün kuşaktan kuşağa aktarımı dil aracılığıyla sağlanır. Dilin en güzel kullanım örnekleri edebî metinlerde hayat bulur. Öyküler ise az sözcükle çok şeyin anlatıldığı, öğrencilerin sıkılmadan okuduğu zengin edebî metinlerdir. Nitel araştırma yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen bu çalışma, tarama modelindedir ve betimsel bir nitelik taşımaktadır. Çalışmada, modern Türk öykücülüğünün mihenk taşlarından olan M. Şevket Esendal’ın öyküleri değer aktarımı açısından incelenmiş, öğretim programlarınca hedeflenen değerlere uygunluğu saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2005: 90) belirtilen “aile birliğine önem verme, adil olma, bağımsızlık, barış, özgürlük, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, misafirperverlik, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik” temel değerleri esas alınmıştır. Esendal’ın öykü kitaplarının tamamı incelenmiş ve öykülerinde en fazla vurgu yapılan değerin ‘duyarlılık’ (322) değeri olduğu saptanmıştır. Bu değeri sırasıyla ‘dayanışma’ (229), ‘sevgi’ (165), ‘çalışkanlık’ (145), ‘saygı’ (133) ve ‘vatan sevgisi’ (101) değerlerinin izlediği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Değer, değer aktarımı, Türkçe öğretimi, M. Şevket Esendal öyküleri.

Abstract
It is worthy of all the material and spiritual principles that the nations have in the past. Value is a measure that individuals use to interpret events and case they meet in their environment and to base their thinking and attitudes on case and their situation on a logical basis. Values education is a process that enables the individual to self-identify and to be in harmony with himself. Values education is based on national and universal principles and aims to educate and educate good people. Turkish teaching is undertaking the task of providing communication between individuals in the realization of value education. The texts used as the basic tool of Turkish teaching play an important role in conveying the national and universal values to the students in terms of the themes being studied. The cult of the value is transferred from the enemy by means of the language. Examples of the best use of language come to life in literary texts. Stories are richly literary texts that students learn unfamiliarly. This study based on qualitative research method is in the screening model and has a descriptive quality. In the study, M. Şevket Esendal, who is one of the cornerstones of the modern Turkish storytelling, was investigated in terms of value transfer and tried to determine the appropriateness of the values targeted by the curriculum. In the study, it is stated in the Social Studies Course Curriculum that “giving importance to family unity, equality, independence, peace, liberty, scientificness, hard work, solidarity, sensitivity, honesty, aesthetics, tolerance, hospitality, cleanliness, patriotism, benevolence” were taken as basis. All of Esendal's storybooks were examined and it was determined that the most emphasized value in his stories was ‘sensitivity’ (322). Esendal’s storybooks constitute the universe of work, and all of the stories form the sample of work. The most emphasized value in Esendal’s story is the value of ‘sensitivity’ (322). This value has been observed to follow the values of ‘solidarity’ (229), ‘love’ (165), ‘diligence’ (145), ‘respect’ (133) and ‘patriotism’ (101).

Keywords
Value, value transfer, Turkish teaching, M. Şevket Esendal stories.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri