• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

EK FİİLİN ÖĞRETİM YÖNTEMİNDEKİ SORUNLAR
(THE PROBLEMS IN THE TEACHING METHOD OF THE PREDICATIVE VERB )

Yazar : Ümit HUNUTLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 363-378
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4108


Özet
Ek fiil, ek eylem, bildirme eki, cevher fiili, kuvvetlendirme eki gibi değişik terimlerle adlandırılan, orta ve yükseköğretimde farklı metotlarla öğretilen ek fiil konusu; cümlenin temel unsuru olan yüklemin anlaşılmasında, söz diziminde yargının özelliklerinin belirlenmesinde etkilidir. Ortaöğretim programına uygun olarak hazırlanan ders kitaplarının çoğunda, dil bilgisi konu anlatımları sınırlıdır. Birçok öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi beklenenin altındadır. Ortaöğretim düzeyinde, dil bilgisi konularını ders kitaplarında bulamayan öğrencilerin bilgi edinmek için başvurduğu kaynaklar tutarsızdır. Bu durum yükseköğretim için de geçerlidir. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yetiştiren yükseköğretim kurumlarında takip edilen farklı dil bilgisi kitapları ve buralardaki öğretim üyelerinin dil bilgisi öğretim anlayışları birçok dil bilgisi konusunda olduğu gibi ek fiilin izahında da farklılıklara yol açmakta; bu alanda farklı terim, öğretim metot ve yöntemleriyle karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada ek fiilin ortaöğretim ve yükseköğretimdeki öğretim şekilleri incelenmiş ve öğretim yöntemleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ek fiil, Türk dili, dil bilgisi öğretimi.

Abstract
Predicative verbs, also called declarative suffixes, are taught with different methods in secondary and higher education and effective in understanding the predicate, which is the main element of a sentence, and determining the characteristics of judgment in syntax. In the majority of the textbooks in secondary education, the subject of linguistic knowledge is limited. Many students’ level of readiness in secondary education is less than expected. At the high school level, the sources which students cannot find linguistic subjects in their textbooks to get information is not consistent. This situation is also observed in higher education. Different books of linguistic knowledge used in higher education institutions that train Turkish language and literature teachers and lecturers’ linguistic knowledge teaching manners in these institutions cause differences in the explanation of predicative verbs as in many subjects of linguistic knowledge and so different terminology and teaching methods are faced in this field. In the present study, teaching manners of predicative verbs used in secondary and higher education institutions were examined and appropriate teaching methods were evaluated.

Keywords
Predicative verb, Turkish language, teaching linguistic knowledge.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri