• Hızlı Erişim

MADANİYATTAR KESİLİŞİNDE BİLİM BERÜÜ MASELELERİ CANA ALARDIN ÇEÇİLİŞİ
(PROBLEMS OF EDUCATION IN CROSS-CULTURAL ENVIRONMENTS AND THEIR SOLUTIONS )

Yazar : Nurbübü ASİPOVA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/1
Sayfa : 339-348
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.411


Özet
Makalede çok kültürlü ortamda üniversite öğrencilerinin eğitim ve sosyalleşme problemleri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi’ndeki eğitim süreci örneğinde yapılmıştır. Eğitim sahasının genişlemesi ve küreselleşmenin etkisiyle öğretmen ve öğrencilerin eğitim sürecinde etno-kültürel ve ahlaki etkileşim özellikleri açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kültürler arası çevre, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve sosyalleşme, etno-kültürel özellikler, bireysel ahlaki kültür.

Abstract
The article deals with the problems of education and socialization of students in a cross-cultural environment. The study is based on the example of the organization of educational process in the Kyrgyz-Turkish Manas University. Given the expansion of educational space in the context of globalization describes the peculiarities of ethno-cultural and moral interaction of teachers and students in the educational process.

Keywords
Cross-cultural environment, education and socialization in high school, ethnic and cultural features

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri