• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

FERHUNDE KALFA HİKÂYESİNDE BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK GÖRÜNÜMLERİ
(THE COHESION AND COHERENCE OF VIEWS IN THE STORY OF HALIT ZIYA UŞAKLIGIL NAMED FERHUNDE KALFA )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 217-236
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4115


Özet
Metin dil bilimi, dil çalışmalarında temel birim olarak metni kabul etmekte, metnin anlamını cümlelerin birbirleriyle kurdukları bağlantılarda aramaktadır. Bu bağlamda dilsel açıdan “ metin, birbirini izleyen sıralı ve anlamlı bütünler oluşturan tümceler dizisidir.” diye tanımlanmaktadır. Bu tanım metni oluşturan cümlelerin rastgele sıralanmadığını aralarında her yönden uygun bağlantıların olması gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla metin bir bütün olarak yapısı, işlevi ve onu oluşturan unsurlar arasındaki ilişiklilerle birlikte ele alınmaktadır. Bu nedenle metin dilbilim çalışmalarında bir dilsel olgunun metin olup olmadığını belirleyen metinsellik ölçütleri geliştirilmiştir. Bağdaşıklık ve tutarlılık dilsel bir birimin metin olup olmadığı belirlemede kullanılan metinsellik ölçütlerindendir. Bağdaşıklık metindeki cümlelerin kendi içindeki bağlantısı ve ilişkisiyle şekillenir ve daha çok metnin dilbilgisel görünümüne odaklanır. Tutarlılık ise metnin genel bütünlüğüyle ve kabul edilebilirlikle ilgilenir. Bir metnin bağdaşıklık durumu metnin yüzey yapısındaki dilsel unsurlarla sağlanırken tutarlılık durumu ise metnin derin yapısında anlamlar arasındaki mantıksal ilişkilerle sağlanır. Bu çalışmada Türk edebiyatının tanınmış yazarlarından olan Halit Ziya Uşaklıgil’in Ferhunde Kalfa adlı hikâye metni bağdaşıklık ve tutarlılık ölçütlerine göre incelenecektir. Bağdaşıklık ve tutarlılık görünümü hikâyeden seçilen alıntılarla örneklendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Metinsellik, Ferhunde Kalfa, bağdaşıklık, tutarlılık.

Abstract
Text linguistics affirms text as a basic unit in language studies and investigates for the meaning of the text in the context of the connections between the sentences. In this context, Linguistic text is defined as a sequence of sentences that form successive and meaningful integrations. This definition demonstrates that the cues that make up the text are not randomly ordered and that there must be appropriate links between them in each direction. Therefore, the text should be discussed as a whole together with its structure, its function and the relations among its constituent elements. For this reason, textuality criteria have been established in textual studies to determine whether a linguistic phenomenon is text or not. Cohesion and coherence are the textual criteria used to determine whether a linguistic unit is text. Cohesion is shaped by the connection of the cues in the text and is more focused on the grammatical appearance of the text. But coherence is related to the overall integrity of the text and its acceptability. The cohesion condition of a text is provided by the linguistic elements of the surface structure of the text while the coherence condition is provided by the logical relations between the meanings of the deep structure of the text. In this study, the story text of Ferhunde Kalfa of Halit Ziya Uşaklıgil, one of the well-known authors of Turkish literature, will be examined according to the criteria of cohesion and coherence. The appearance of cohesion and coherence will be exemplified by selected quotations from the story.

Keywords
Textuality, Ferhunde Kalfa, cohesion, coherence.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri