• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TARAMA SÖZLÜĞÜNÜN İLK ÜÇ CİLDİNDE KADIN VE MUTFAK EŞYALARI HAKKINDA KISMÎ SÖZ VARLIĞI ÇALIŞMASI
(PARTIAL VOCABULARY STUDY ABOUT WOMAN AND KITCHEN THINGS THE FIRST THREE VOLUME OF SCANNING DICTIONARY )

Yazar : Serpil SOYDAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 705-733
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4116


Özet
Kadınların toplumdaki yeri kadar kadına verilen adlar ve kullandığı eşyalar da insan hayatında önemli olmuştur. Çünkü kadın, toplumda sorumlulukları, rolleri birden fazla ve değişken olan bir insandır. Kadın, öncelikle bireydir, eştir, annedir, abladır, kardeştir, arkadaştır, iş kadınıdır. Bu rol ve sorumlulukların sayısını artırmak mümkündür. Bu makalede Tarama Sözlüğünün ilk üç cildi taranarak, bu sözlükte tespit edilen sözvarlıkları, kadınla ilgili söz varlıkları ve sosyal yaşamı kolaylaştıran mutfak eşyaları olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Kadınla ilgili söz varlıkları ise kadına verilen adlar, kadınla ilgili süs eşyası, giyim eşyası, eğlence ve çeyizlik eşyaları başlığı altında değerlendirilmiştir. Kelimeler yapı, kök ve anlam bakımından incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Tarama Sözlüğünün ilk üç cildinde, kadınla ilgili kısmî söz varlığı ile mutfak eşyalarından hangilerinin kullanıldığını tespit edip diğer sözlüklerde bu şekliyle ve anlamıyla tanıklanıp tanıklanmadığını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Tarama Sözlüğü, kadın, süs, giyim, mutfak, söz varlığı.

Abstract
The woman who constitutes the foundation stone of the family is also an important individual who maintains the continuity of moral, educational and psychological phenomena.The names given to women as well as the goods they use are as important in human life as they are in society. Because woman is an individual that have more than one and variable roles and responsibilities. The woman is primarily an individual, a wife, a mother, an elder sister, a brother, a friend, a business woman. It is possible to increase the number of these roles and responsibilities. In this article, the first three scans of the Scannıng Dictionary were scanned and examined under two headings: vocabulary relating to the woman identified in this dictionary, and kitchen articles facilitating social life. Vocabulary related to women is under the heading of names given to women, ornaments related to women, articles of clothing, articles of entertainment and dowries.Words have been tried to be examined in terms of structure, root and meaning. The purpose of this study is to try to find out in the first three chapters of the Scanning Glossary which part of the woman's vocabulary related to the woman and the kitchen utensils were used and to testify in other dictionaries that they have been witnessed in this way and in meaning.

Keywords
Scanning Dictionary, woman, ornament, clothing, kitchen, vocabulary.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri