• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

HALİDE EDİB’İN TÜRK KAHRAMANLARININ YABANCI DİLİ KULLANIMI
(FOREIGN LANGUAGE USE OF HALIDE EDIP’S TURKISH CHARACTERS )

Yazar : Alev SINAR UĞURLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 183-202
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4121


Özet
II. Meşrutiyet sonrasının önemli yazarlarından olan Halide Edib yetiştiği dönemin eğitim öğretim imkânlarına bakıldığında çok iyi derecede eğitim görmüştür. Müslüman bir Türk kızı olarak Amerikan Koleji’nde tahsil gören Halide Edib sadece okulda değil hayatı boyunca yabancılarla iç içe olmuş, 1924-1939 arasında yurt dışında yaşamış, yabancı dilde kitaplar yazmış, Columbia Üniversitesi’nde misafir hoca sıfatıyla ders vermiştir. Yabancı bir okulda okuma ve yabancılarla iç içe olma Halide Edib’e mutlak bir Batı hayranlığı kazandırmamış, evinde aldığı sağlam terbiye sayesinde daima köklerine bağlı kalmış, Doğu ve Batı dünyasını mukayese etme, Doğu Batı sentezi üzerinde düşünme imkânı bulmuştur. Romanlarının da temel problematiğini Doğu Batı çatışması ve sentezi oluşturur. Bu çatışma ve ardından gelen sentez romanlarındaki kahramanların yaşadıklarından, duygu ve düşünce dünyalarından hareketle yansıtılır. Kadın veya erkek kahramanlarının büyük kısmı İngilizce ve / veya Fransızca-Almanca, hatta Rumca bilirler. Bu çalışmada yazarın romanları incelenerek romanlardaki Türk kahramanların yabancı dili hangi amaçlarla kullandıkları araştırılacaktır. Bu araştırma ile kolej mezunu, eserlerinin bazılarını İngilizce yazmış, İstanbul Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurmuş bir yazarın yabancı dil kullanımının milli kimliğe, aidiyet duygusuna, kültürel ve sosyal hayata yansıması ile ilgili tespitleri gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Halide Edib Adıvar, II. Meşrutiyet sonrası, roman, yabancı dil, kültür, millî kimlik.

Abstract
Halide Edib, one of the most important authors of the aftermath of the Second Constitutional period, received a very good education considering the educational opportunity of her time. As a Muslim Turkish girl, Halide Edib was educated in American College. She has been involved with foreign people throughout his life outside school. She lived abroad from 1924 to 1939, wrote books on foreign languages, taught at Columbia University as a guest lecturer. Getting the education in a foreign school and being in contact with foreigners did not give Halide Edib an absolute western admiration, on the contrary she always adhered to their roots thanks to the good education she received at home whereby she had the opportunity to compare the East and West world and to think about the synthesis of the East and West. The basic problematic of her novels is, therefore, the East-West conflict and synthesis. This conflict and the synthesis coming with it are reflected in the emotions and thoughts of the characters of her novels. Most female or male characters speak English and/or French-German, and even Greek. In this study, her novels will be examined to determine the purpose of use of the foreign language of the Turkish characters in the novels. This research will attempt to show how the use of a foreign language of an author, who is a college graduate, has written some of his works in English and founded the Department of English Language and Literature at Istanbul University, reflects on the national identity, sense of belonging, cultural and social life.

Keywords
Halide Edib Adıvar, the aftermath of the Second Constitutional period, novel, foreign language, cult

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri