• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ATUFÎ VE REMZÜ’D-DEKÂYIK MESNEVİSİ
(ATUFI AND HIS REMZU’D-DEKAYIK MATHNAWI )

Yazar : Ayşe SAĞLAM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 136-147
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4122


Özet
Rüya yorumu, bütün zamanlarda insanlığın ilgisini çeken bir mesele olagelmiştir. Bu ilginin temelinde rüyanın geleceğe dair işaretler taşıdığı inancı yer alır. Kutsal kitaplarda rüyaya dair bilgiler verilip peygamber rüyalarından örnekler sunulması bu merakı pekiştirmiştir. Günlük yaşamın ilgi çekici bir o kadar da merak uyandırıcı bir unsuru olan rüya yorumu, birçok edebî metne de konu olmuştur. Tabirnâme, tâbirât-ı vâkıat, tâbirât-ı rüyâ, rüyânâme, vâkıanâme, düşnâme gibi isimlerle anılan bu türde çeşitli eserler kaleme alınmıştır. Büyük çoğunluğu mensur olan bu tarz eserlerin manzum olanları da vardır. II. Bayezid döneminin ünlü âlimlerinden olan Hayrettin Hızır Atufî’nin Remzü’d-Dekâyık isimli mesnevisi bu türde yazılmış manzum eserlerden biridir. Atufî, eserinde rüyalardan geleceğe dair çıkarımlar yapılabileceği gibi klişe bilgiler vermez. Tıbbi bilgiler ihtiva eden eserler kaleme alan şair, bu mesnevisinde rüya yorumunun tıbbi sahada yol gösterici olabileceğini, hastanın gördüğü rüyaların doğru şekilde yorumlanması suretiyle hastalıkların teşhis edilebileceğini iddia eder. Bu tezini insan bedeni ve ruhu arasındaki sıkı ilişkiyle açıklar. Beden üzerinde husule gelen hâller, ruha yansımaktadır. Bu çalışmada Atûfî’nin Remzü’d-Dekâyık isimli mesnevisi tanıtılacak ve eserin çeviri yazılı metni verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Atufî, Remzü’d-Dekâyık, rüya yorumu, tıp, hastalık, teşhis.

Abstract
Dream interpretation has always been a matter of human interest. There is a belief that the dream holds signs of the future on the basis of this interest. Both information based on dream has been given and examples of prophets’ dreams have been presented in the holy scriptures. Because of these, curiousity has increased even more. Dream interpretation which is an intriguing element and as evacatory as of everyday life has also become a subject of many literary texts. Various works of this kind which are called tabirname, tabirat-ı vakıat, tabirat-ı rüya, rüyaname, vakıaname, düşname have been written up. Mathnawi which is called Remzü’d-Dekayık of Hayrettin Hızır Atufi who is one of the famous scholars in the period of Bayezid II is one of the works of prose written in this kind. Atufi does not give clische information on his work as it can be make conclusion about the future from dreams. The poet who writes up works involving medicinal information claims that dream interpretation will be instructive in the medicinal field and ailments will be diagnosed by means of interpreting of dreams correctly that patient has seen. He explains his thesis with the close relation between human body and soul. The cases that occur on the body have reflected the soul. In this study,mathnawi called Remzü’d-Dekayık of Atufi will be introduced and translated written text of the work will be given.

Keywords
Atufi, Remzü’d-Dekayık, dream interpretation, medicine, illness, diagnosis.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri