• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BİR MUTASAVVIFIN HİCVİYESİ: SÂDIK VİCDÂNÎ VE PARASIZ RİSALESİ
(EPIGRAM OF A SUFI: SADIK VİCDANİ AND HIS PARASIZ PAMPHLET )

Yazar : Lokman TAŞKESENLİOĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 162-175
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4132


Özet
Sâdık Vicdânî, özellikle dinî ve tasavvufî camiada tanınan, bu alanda önemli başvuru eserleri kaleme almış önemli simalarından birisidir. Osmanlı Devleti’nin son ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki ciddi sosyal çalkantılar içinde çok tartışılan tekke ve tasavvuf kavramlarını, münakaşalara dâhil olmadan topluma sunmuş ve onları aydınlatmaya çalışmıştır. Bunun yanında klasik şiir anlayışını devam ettirmiş, aynı muhteva çerçevesinde divan şiiri nazım şekilleri ile pek çok şiir kaleme almış ve eser neşretmiştir. Bu çalışmada Sâdık Vicdânî hakkında genel bilgiler verildikten sonra müseddes nazım şekliyle kaleme alınan Parasız risalesi tetkik edilmiştir. Şiir muhteva, dil ve üslup bakımından incelenmiş, eserin tam metni Latin harflerine aktarılarak okuyucuya sunulmuştur. Böylece Sâdık Vicdânî’nin sadece önemli bir tasavvufî şahsiyet değil, aynı zamanda divan şiiri geleneğinin bir uzantısı olarak bu tarzda eserler veren başarılı bir şair olduğu da gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sâdık Vicdânî, klasik şiir, Parasız, hicviye.

Abstract
Sadık Vicdani is one of the important figures who is especially well known in religious and sufi circles and who has written important reference texts in these fields. He has presented to the public the concepts of lodge and sufism which were widely discussed during the final period of the Ottoman Empire and the first years of the Republic without being involved in any disputes thereby trying to enlighten them. In addition, he has continued the classical poetry understanding and has written or published many poems and works related with verse style in Ottoman poetry within the framework of the same content. In this study, general information on Sadık Vicdani was provided after which the Parasız pamphlet written in the müseddes style was examined. The poem was examined in terms of content, language and style and the full text of the work was transcribed in Latin characters to be presented to the readers. Thus, it was tried to put forth that Sadık Vicdani is not only an important sufi but also a successful poem who writes works in this style.

Keywords
Sadık Vicdani, classical poem, Parasız, epigram.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri