• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇEDE İKİLİ KARŞITLIK KAVRAMLARI OLARAK “ERDEM VE KUSUR”
(“VIRTUE AND VICE” IN TURKISH AS THE CONCEPTS OF BINARY OPPOSITION )

Yazar : Seda ARIKAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 592-606
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4133


Özet
Soyut düşünme ile işleyen felsefe, antik çağdan itibaren soyut kavramlar üzerine inşa edilmiştir. Felsefe tarihinin ve felsefi düşüncelerin farklı dillerdeki kaynaklardan aktarımı ise bu kavramların hedef dil olan Türkçede kavramı dolduran nitelikte karşılanmasını gerekli kılar. Felsefenin temel alt alanlarından ahlak felsefesinin en önemli iki kavramı olan Latin kökenli “virtue” ve “vice” İngilizce kavramlarının, Türkçedeki kullanımları günümüzde çeşitlilik göstermektedir. Özellikle erdem ahlakında sıklıkla kullanılan bu zıt kavramlar daha çok “erdem ve erdemsizlik” ya da “erdem ve ahlaksızlık” olarak karşılanmaktadır. Fakat “vice” kavramının erdemin olumsuzu olmaktan ziyade karşıtı olduğu düşünülerek, bu kavramın Türkçede tam olarak yerleşmemiş olan ve az sıklıkla kullanılan “kusur” kavramına eşdeğer olduğu çalışmada tartışılacaktır. Bu bağlamda “kusur” yerine kullanılan “erdemsiz” ya da “ahlaksız” kavramları, ikili karşıtlığı tam olarak vermemeleri açısından Türkçe felsefi çalışmalarda düşünsel bir boşluk yaratmaktadır. Bu nedenle çalışmada ahlak felsefesinin en temel ikili karşıtlıklarından biri olan erdem/kusur ikiliği, alt bileşenleri göz önüne alınarak felsefe ve dil bağlamında irdelenecektir. Böylece çalışma, batı dillerinde ikili karşıtlık olarak var olan “erdem” ve “kusur” kavramlarının Türkçede ve Türk felsefe sözlüklerinde de ikili karşıtlık olarak yerini almasını önermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Virtue/vice, erdem/kusur, ikili karşıtlık, erdem etiği.

Abstract
Philosophy, functioning with abstract thinking, has been founded on abstract concepts since the antiquity. The transmission of the history of philosophy and philosophical thoughts from the sources of different languages necessitates those concepts to be fulfilled in Turkish that is the target language. The usage of originally Latin concepts of “virtue” and “vice” in English, which are the most significant concepts of ethics–one of the major sub-branches of philosophy–varies in Turkish at present. Those opposite concepts used especially in virtue ethics are corresponded with “erdem ve erdemsizlik (virtue and virtuelessness)” or “erdem ve ahlaksızlık (virtue and immorality)”. However, considering that the concept of “vice” is the opposite of virtue rather than being its negative, in this study it will be discussed that it corresponds to the concept of “kusur (defect, fault)”, which has not settled exactly yet and is used less frequently in Turkish. In this regard, the concepts of “erdemsizlik” or “ahlaksızlık” used instead of “kusur” create an intellectual gap in Turkish philosophical studies as they do not reflect the binary opposition completely. Thus, the dichotomy of virtue/vice, one of the basic binary oppositions of ethics will be scrutinised regarding their subcomponents in the context of philosophy and language. In this way, this study aims to propose the concepts of “erdem” and “kusur”, appearing as binary oppositions in western languages, to be also located as binary oppositions in Turkish and Turkish philosophy dictionaries.

Keywords
Virtue/vice, erdem/kusur, binary opposition, virtue ethics.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri