• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ZAFER HANIM VE AŞK-I VATAN’IN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ
(THE PLACE OF ZAFER HANIM AND AŞK-I VATAN IN TURKISH LITERATURE )

Yazar : Tülin ARSEVEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 902-910
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4135


Özet
Türk edebiyatında ilk roman denemesi Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. İlk edebî roman örneği olarak ise Namık Kemal’in İntibah’ı kabul edilmektedir. Tanzimat Döneminde erkek yazarların yanı sıra kadın yazarların da roman türünde örnekler verdiği görülmektedir. Dönemin kadın yazarlardan biri de Zafer Hanım’dır. Bu araştırmanın odağında Zafer Hanım tarafından yazılmış ve 1877’de yayımlanmış olan Aşk-ı Vatan adlı roman bulunmaktadır. Nitel bir araştırma örneği olan bu çalışmada Zafer Hanım Türk edebiyatının ilk kadın romancısı mıdır ve Aşk-ı Vatan’ın edebiyat tarihimizde yeri nedir soruları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Zafer Hanım, Aşk-ı Vatan, roman, edebiyatımızda ilkler.

Abstract
The first novel experiment in Turkish Literature is Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat of Şemsettin Sami. However, the first example of literary novel is considered İntibah of Namık Kemal. In Tanzimant period, along with men, women also gave examples of novel. Zafer Hanım was one of the female writers of the period. This research is focused on Aşk-ı Vatan (The Love of Motherland) which was a novel that was published in 1877. This study, which is an example of qualitative research, searches the answers for two questions; is Zafer Hanım the first female novelist of Turkish Literature and what is the place of Aşk-ı Vatan in our literary history.

Keywords
Zafer Hanım, Aşk-ı Vatan, novel, firsts in our literature.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri