• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH GAZETECİLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ: BOŞBOĞAZ ile GÜLLABİ
(AN IMPORTANT EXAMPLE OF HUMOR JOURNALISM IN SECOND CONSTITUTIONAL ERA: THE CASE OF BOŞBOĞAZ ile GÜLLABİ )

Yazar : Gökay DURMUŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 911-931
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4137


Özet
II. Meşrutiyet Dönemi, Türk toplumunun her açıdan önemli değişiklikler ve yenilikler yaşadığı bir dönemdir. Basın, bu dönemde yenilenen ve ivme kazanan en önemli kurumlardan birisidir. Bu nedenle dönem basınına yönelik birçok araştırma mevcuttur. Fakat Meşrutiyet’in neredeyse ilk ve önemli mizah gazetelerinden biri olan Boşboğaz ile Güllabi gazetesi henüz tam anlamıyla tahlil edilmemiştir. Bu boşluğu giderme çabasındaki çalışmada, önce tarihsel süreç takip edilmiştir. II. Meşrutiyet öncesi ve II. Meşrutiyet dönemi basın faaliyetleri ile yine söz konusu dönemlerde mizah gazeteciliğinin tahlili ile yapılan takip, Boşboğaz ile Güllabi’nin nasıl bir ortamda doğduğunu göstermektedir. Çalışmada daha sonra gazete hakkında genel bilgiler verilmiş ve gazetenin önemli köşeleri tanıtılmıştır. Gazetenin yayın politikası ise üzerinde ısrarla durulan meseleler eşliğinde tahlil edilmiştir. Çalışma Boşboğaz ile Güllabi’de yayımlanan karikatürler hakkında verilen bilgilerle sona ermektedir.

Anahtar Kelimeler
II. Meşrutiyet, basın, mizah, Boşboğaz ile Güllabi.

Abstract
Second Constitutional Era is a period during which Turkish society experienced many important changes and innovations in various terms. Press is one of the most important organizations as it was renewed and gained speed during this period. Hence, there are many studies devoted to the press in this period. However, one of the first and most important humor newspaper, known as Boşboğaz ile Güllabi, is not thoroughly analyzed yet. This study aims to eliminate this lack, and followed a chronological order. The study involves press activities before the Second Constitutional Era as well as during the period itself. The study also dwells on an analysis of humor journalism in this period. Therefore, the study reveals the environment in which Boşboğaz ile Güllabi was born. The study offers information about the newspaper as well. The important columns of the newspaper were introduced. The publishing policy of the newspaper was analyzed in line with the issues which were emphasized. The study ends with information on caricatures published in Boşboğaz ile Güllabi.

Keywords
Second Constitutional Era, press, humor, Boşboğaz ile Güllabi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri