• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AŞK VE ŞİİR BAĞLAMINDA MAHLAS BEYİTLERİNDEN HAREKETLE İKİ ŞAİR İKİ ŞİAR: FUZÛLÎ VE BÂKÎ’DE AŞK VE ŞİİR
(IN THE CONTEXT OF LOVE AND POEM TWO POETS TWO TRAITS FROM THE POINT OF PSEUDONYM COUPLETS: LOVE AND POEM IN FUZULI AND BAKI )

Yazar : Fettah KUZU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 148-161
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4146


Özet
16. yüzyılın iki büyük şairi olan Fuzûlî ve Bâkî, şiirlerinin mahlas beyitlerinde ele alınan hususlara bağlı olarak sanat anlayışları ve dünya görüşleri ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. İki şairin, eserlerini meydana getirirken içinde bulundukları ruh hâli şiirin bütününe yayılmakla birlikte daha çok mahlas beyitlerinde görüntü düzlemine çıkmaktadır. Bu bağlamda Fuzûlî, aşk mefhumu etrafında geliştirdiği hayallerini ifade etmede şiiri araç olarak kullanan bir âşık izlenimi verirken Bâkî en güzel şiiri yazma tutku ve gayesiyle aşk olgusunu şiirinin malzemesi olarak kullanan bir şair portresi çizmektedir. Diğer bir ifadeyle Fuzûlî aşkın şairi, Bâkî şiirin âşıkı edasıyla şiir söylemektedir Bu çalışmada, söz konusu iki usta şair, şiirlerinin mahlas beyitlerinde en fazla üzerinde durdukları aşk ve şiir mefhumları yönünden mukayeseli olarak incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Fuzûlî, Bâkî, Mahlas, Aşk, Şiir, Tevazu, Tekebbür.

Abstract
Two great poets of 16th century, Fuzuli and Baki have presented important information about their artistic perspectives and world views depending upon the subjects discussed in their pseudonym couplets. The moods of two poets during the process of poem writing spread over whole of their poems but rather appear in pseudonym couplets. In this context Fuzuli stands as an amorous person using poems as the means of explaining his imagination on the concept of love whereas Baki figures as a poet using the concept of love as the material of his poems with the intention and passion of writing the best poem. In other words Fuzuli is the poet of love and Baki is the lover of poem. In this study, these two great poets are to be researched comperatively in terms of love and poem concepts which have been the most accentuated subjects.

Keywords
Fuzuli, Baki, Pseudonym, Love, Poem, Modesty, Arrogance.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri