• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA STİLLERİ ÜZERİNE CİNSİYETE DAYALI SOSYOLENGÜİSTİK BİR BETİMLEME
(A SOCIOLINGUISTIC DESCRIPTION OF THE PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS’ SPEAKING STYLES BASED ON GENDER )

Yazar : Behice VARIŞOĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 343-362
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4147


Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının karşı cinsin konuşma stili hakkındaki görüşlerini tespit etmek ve onların konuşma stilleri üzerine cinsiyete dayalı sosyolengüistik bir inceleme yapmaktır. Çalışmada nitel araştırmanın bir deseni olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Veriler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrencilerden kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğiyle toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizi sonuçlarına göre, kızların olumlu ve olumsuz görüşleri ile erkeklerin olumlu ve olumsuz görüşleri ayrı tablolarda gösterilmiştir. Genel bir betimlemenin ardından görüşlerin sosyolengüistik açıdan yorumu yapılmıştır. Çalışmada öne çıkan genel sonuçlar ise şunlardır: Kızlar ve erkekler birbirlerinin konuşma stilleri hakkında olumsuz görüşe sahiptir. Erkekler kızların kız gibi, kızlar da erkeklerin erkek gibi konuşmasını istemektedir.

Anahtar Kelimeler
Konuşma stili, cinsiyet, sosyolengüistik, Türkçe öğretmeni adayları.

Abstract
The aim of this study is to determine the opinions of pre-service Turkish teachers about the style of opposite-sex speaking and to make a sociolinguistic analysis. In the study, the phenomenological pattern that one of the qualitative research patterns was used. The data were collected from the students who studying in Gaziosmanpaşa University Faculty of Education the Department of Turkish Education by the convenience sampling technique. The data obtained by semi-structured interview form were analysed by content analysis. According to the content analysis results, the positive and negative opinions of the females and the positive and negative opinions of the males are shown on the separate tables. After a general description, the opinions were commented on from sociolinguistic point of view. According to the results of the study, the general results are as follows: The females and the males have negative opinions about each other’s speaking styles. The males want females to speak like a female; the females want males to speak like a male.

Keywords
speaking styles, gender, sociolinguistic, Turkish teacher candidates

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri