• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ
(INVESTIGATION OF EAST-WEST CONTEXT IN MODERN LITERARY CRITICISM )

Yazar : Lale HASANOVA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/1
Sayfa : 244-256
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.415


Özet
Günümüzde, küreselleşme koşullarında Doğu-Batı çatışması özel aciliyet arz etmektedir. Doğu ülkelerinin zengin kültürel geleneğe sahip edebiyatı ve felsefesi çoğu zaman Batı fikirlerinin esirine dönüşmekte ve Batılılaşma eğilimine bürünmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında medyanın ve özellikle de sinemanın çok büyük bir rolü vardır. Modern genç şair ve yazarların eserlerinde de Batı kültürüne hayranlık büyük ölçüde kendini hissettirmektedir. Bu nedenle modern edebiyatşinaslıkta Doğu-Batı kontekstinin öğrenilmesi oldukça güncel ve önemli meselelerdendir. Ayrıca özelikle uzun yıllar boyunca Türk kelimesinin bile yasak edildiği, Doğu değerlerinin öğrenilmesinde ve öğretilmesinde belli sınırların konulduğu Sovyetler Birliği dönemindeki Türk dilli devletlerde bu sorun günümüz için de özel bir önem arz etmektedir. Makalede bu önemli konu, Azerbaycan edebiyatşinaslığı ve bilimsel fikri açısından çeşitli yönleri ile ele alınmış ve modern edebiyatşinaslıkta eleştirici yönüyle ön plana çıkan Yaşar Garayev’in edebi çalışmaları ve araştırmaları bağlamında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Doğu-Batı bağlamı, modern edebiyyatşünaslıq, Sovyet edebiyatı, Doğu Rönesansı, Ali Bey Hüseyinzade.

Abstract
In modern period the East-West conflicts are attained particular urgency under globalization condition. In the field of the literature, philosophy the East which has rich tradition was fascinated by Western culture in modern world for many times. In the creative works of the young writers is felt the predilection of Western culture. For this reason to study East-West context is necessary and important problems in modern literary criticism. According to the prohibition of Turkic word, there were limits in study and popularization of the East costs, this problem was attained particular case in Turkic Speaking Countries which were entered under of Soviet Union Socialist Republics in modern period for long times. According to this problem was investigated in prominent literary critic Yashar Qarayev’s scietific heritage in that paper.

Keywords
East-West context, modern literary criticism, Soviet literature, Eastern Renaissance, Ali bey Huseyn

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri