• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

FAKİR BAYKURT’UN MASALLARINDA DEĞER EĞİTİMİ VE MASALLARIN TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKISI
(VALUE EDUCATION IN FAKIR BAYKURT’S TALES AND CONTRIBUTION OF HIS TALES TO TURKISH EDUCATION )

Yazar : Bekir Sıttık KILIÇ  - Oğuzhan YILMAZ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 1104-1125
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4155


Özet
Bu çalışma Fakir Baykurt’un çocuklar için kaleme aldığı masalları değer eğitimi açısından incelemek ve masalların Türkçe eğitimine katkısının olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Fakir Baykurt’un 3 masal kitabında yer alan 27 masal oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemiyle yapılan çalışmada ele alınan eserler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu analiz söz konusu eserlerin okunması, fişlenmesi ve tasnif edilmesi şeklinde yapılmıştır. Masalların verdiği iletiler doğrultusunda taşıdığı özellikler değerler eğitimi olarak belirlenmiş, masalların sözcük çeşitliliği açısından Türkçe eğitimine katkısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Fakir Baykurt’un incelenen masallarının, değer eğitimi ve Türkçe eğitimi sürecinde faydalanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Masal, değer eğitimi, Türkçe eğitimi, Fakir Baykurt.

Abstract
This study was carried out in order to determine whether Fakir Baykurt contributed to the education of Turkish children and the value education of the children. The sample of the work constitutes 27 fairy tales in Fakir Baykurt's 3 fairy tales. The characteristics of the messages given by the tales are determined as education and the contribution to Turkish education is tried to be determined in terms of word diversity. As a result of the examinations, love, cooperation, goodness, unity and cooperation, neighborliness, justice, patience, trust, etc. values were determined. In addition, proverbs, idioms, doubles, mold expressions in Fakir Baykurt's tales are examined. In the words of the words in the words, dilemma, mold words frequently; it is possible to say that the proverbs are fewer than the other groups. There are also turnovers and expressions of the locality, mouth features and slang words. As a result, it is possible to say that the books studied by Fakir Baykurt can be used in value education and Turkish education process.

Keywords
Masal, değer eğitimi, Türkçe eğitimi, Fakir Baykurt.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri