• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKÇE DERSİ” VE “TÜRKÇE ÖĞRETMENİ”NE İLİŞKİN METAFORLARI
(THE METAPHORS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT TURKISH LANGUAGE LESSON AND TURKISH LANGUAGE TEACHER )

Yazar : Adnan TAŞGIN   - Duygu İLERİTÜRK - Erdoğan KÖSE  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 397-410
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4159


Özet
Bu araştırmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin “Türkçe Dersi” ve “Türkçe Öğretmeni” kavramlarına ilişkin metaforlarının incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan fenomenolojik modelle desenlenen bu araştırmanın çalışma grubunu 2 devlet ortaokulundaki 8. sınıfta öğrenimine devam eden 158 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Türkçe dersi… gibidir/benzerdir; çünkü...” ve “Türkçe öğretmeni… gibidir/benzerdir; çünkü...” şeklindeki boşluk doldurma sorusu şeklinde tasarlanmış iki sorudan oluşan form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde hesaplamaları ve nitel yöntemler arasında yer alan içerik analizi çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenciler Türkçe dersine ilişkin 49 metafor, Türkçe öğretmenine ilişkin 48 metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları 8.sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine ve Türkçe öğretmenine karşı olumlu ve olumsuz düşüncelerini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi, Türkçe öğretmeni, metafor.

Abstract
The aim of the study is to investigate the metaphors of 8th grade students about the concepts of “Turkish language lesson” and “Turkish language teaching”. This study was designed with phenomenological model that is one of qualitative research methods, and study group of the study was consisted of 158 students who have been studying at 8th grade in the public schools. The data was collected with the form which was developed by the researchers and had two-fill in the blank questions like “Turkish language lesson is like …” and “Turkish Language teacher is like …”. Frequency, percentiles and content analysis, which is included in qualitative methods, were used in the data analysis process. The results of study have presented that 49 metaphors about Turkish language lesson and 48 metaphors about Turkish language teacher have been determined to bring out. The study result has shown both positive and negative opinions of 8th grade students about Turkish language lesson and Turkish language teacher.

Keywords
Turkish language lesson, Turkish language teacher, metaphor.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri