• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İLETİŞİM KURMA İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
(WILLINGNESS TO COMMUNICATE SCALE: A STUDY ON SCALE DEVELOPMENT )

Yazar : Semra ALYILMAZ   - Faruk POLATCAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 447-458
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4160


Özet
Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin iletişim kurma istekliliklerine ilişkin bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki beş devlet üniversitesinde Türkçe öğrenen 304 yabancı öğrenci oluşturmuştur. Elde edilen verilerden geçerliği sağlayabilmek için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansının % 57.72’sini açıklayan “öz güven, mutluluk, kararlılık, motivasyon, gelişim istekliliği ve iletişim istekliliği” olarak adlandırılan altı faktörden oluşan bir yapı tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayıları alt faktörlere göre sırasıyla 0.77, 0.73, 0.84, 0.73, 0.72 ve 0.74 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
İletişim kurma istekliliği, iletişim, yabancılara Türkçe öğretimi.

Abstract
The purpose of this study to develop a scale regarding the willingness of those who learn Turkish as a foreign language to communicate. The working group of this research is consisted of 304 foreign students that are enrolled in five selected public universities in Turkey. To ensure the validity of the obtained data, factor analysis is conducted. Following the factor analysis, a structure, which explains 57.72 % of the total variance of the scale, with six factors named as “self-esteem, happiness, determination, motivation, willingness to improve, and willingness to communicate” is identified. Cronbach alpha reliability coefficients, which are calculated for determining the reliability of the scale, are respectively found as 0.77, 0.73, 0.84, 0.73, 0.72, and 0.74 based on sub-factors.

Keywords
Willingness to communicate, communication, teaching Turkish for foreigners.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri