• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AĞRI İL MERKEZİNE BAĞLI OLAN ZİYARET KÖYÜ’NDE BULUNAN ŞEYH ABDULBARİ KÜFREVİ TÜRBESİ ETRAFINDA GELİŞEN ANLATILAR
(THE NARRATIVES THAT WERE TOLD AROUND THE ŞEYH ABDULBARİ KÜFREVİ TOMB LOCATED IN THE VILLAGE OF ZİYARET IN AĞRI PROVINCE )

Yazar : Akif ARSLAN  - Cüneyt ÇELİK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 1068-1084
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4164


Özet
Halk arasında evliya, seyyit, şeyh olarak bilinen bazı şahısların yaşarken olağanüstü biçimlerde insanlara yardım edebilecekleri, bu yardımların öldükten sonra da devam edeceği inancı vardır. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı Ağrı iline bağlı Ziyaret Köyü’nde olan Şeyh Abdulbari Küfrevi türbesi etrafında gelişen anlatıları derlemektir. Bunun yapılabilmesi için çalışmada öncelikle efsane, menkıbe ve memorat terimleri üzerinde durulmuş, Şeyh Abdulbari hakkında bilgi verilmiş, ardından alan çalışması yapılarak derlenen anlatılar kaydedilmiştir. Çalışmada derleme yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre derlenen 23 anlatının 11’inin efsane, 8’inin memorat, 4’ünün menkıbe kapsamında değerlendirlebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ağrı, efsane, menkıbe, memorat, Şeyh Abdulbari.

Abstract
There is a common belief that the saints, sheik, would help to the people while they are living and this will countinue after they died. In this direction, the aim of research is to compile the narrative developments that were told around the Şeyh Abdulbari Küfrevi Tomb in the village of Ziyaret in Agri province. In order to be able to do it, firstly we examined the terms of saga, legend and memorate in this study, we gave knowledge about Şeyh Abdulbari and then we did the study of the field and compiled narratives were recorded. Interview technique from the methot of review was used this study. According to the findings of the study it was concluded that among the 23 narratives compiled 11 of them can be classified as legend, 8 narratives can be classified as memorate, 4 narratives can be evaluated within the scope of saga.

Keywords
Agri, legend, saga, memorat, Sheikh Abdulbari.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri