• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İSKENDER PALA’NIN ŞAH & SULTAN ROMANINDA “HATA’İ-AŞK-İKTİDAR” ÜÇGENİNİN KAVRAMSAL VE SİMGESEL DÜZLEMDE ÇÖZÜMLENMESİ
(THE SOLUTION OF THE TRIANGLE OF “MISTAKE- LOVE- RULERSHIP” IN THE CONCEPTUAL AND SYMBOLICAL PLATFORM IN THE SHAH & SULTAN NOVEL OF ISKENDER PALA )

Yazar : Alev GÜLTÜRK UYSAL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 942-955
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4166


Özet
Şah İsmail Hatâyî (1487-1524) İran’da kurulan Safevi devletinin hükümdarı ve XVI. yüzyıl siyasi tarihinin önemli bir karakteri olmasının yanı sıra, edebî şahsiyeti bakımından da Türk şiirinin önde gelen isimlerindendir. Bu nedenle gerçek tarih ileriye doğru çözüldükçe ağacın asıl kökleri de ortaya çıkacaktır. İslam coğrafyasının kısa ancak en köklü mahlasına sahip şairlerinden Şah İsmail Hata’i’nin vücut bulduğu Şah & Sultan romanı, şeyhlikten şahlığa geçişin; kılıçla, şiirle ve aşkla var edilmeye çalışılan iktidarın adıdır. İki ayrı kimliği taşımanın çelişkilerini, çatışmasını yansıtan; aynı zamanda insanoğlunun öfkesini, çaresizliğini, yakarış ve cesaretini imleyen roman, Hata’i nezdinde bir topluma ayna tutar. Bu bağlamda birey ve toplumların var oluşlarını sağlayan temel güç, köklerinden bugüne taşıdıkları aşkları, var olma kaygıları ve kendilerini buldukları kavramlar, simgeler/semboller dünyasıdır. Dolayısıyla bu kavram ve semboller sayesinde topluluklar gerçek tarih bilincine erişirler. Büyük bir tarihin bilinci/bekçisi olarak sunulan ve incisinde can bulup geleceğe akmak isteyen kahramanın, bugünü-hali-geleceği simgeler dünyası ile okuyucuya taşınmıştır. Şah & Sultan romanı, Hata’i-aşk-iktidar üçgeninde şekillenmiş, başkişinin fiziksel zaman ve uzamda kavuşamadığı “aşk”ı ekseninde kendini bulan benliğin tezahürü olarak sunulmuştur. Çalışmanın temel amacı da romanın belleğini oluşturan değerler, değerlerin aktarımını sağlayan kavram ve simgeler ışığında, aşkı-iktidar altında rüzgâra ve ateşe doğru yol alan bir hükümdarın arayışlarını, kendini ve toplumunu bulma serüvenini anlamlandırmaktır.

Anahtar Kelimeler
Hata’i-aşk-iktidar üçgeni, savaş, arayış, şiir, kılıç, inci.

Abstract
Shah Ismail Hatâyî (1487-1542) is also prominent figures of Turkish poetry in terms of literate person, as well as he is the emperor of the Safavid state which is founded in Iran and is an important character of XVI. Century political history. Therefore, the main roots of the three will arise as long as the actual history is solved forward. The Shah & Sultan novel is a name of the changeover from sheikdom to shaykh; the rulership that trying to create with sword, poetry, and love that Shah Ismail Hatâyî is a poet who has one of the shortest and most rooted pseudonyms of Islamic geography which came into being. The novel mirror to a public in front of Mistake which reflects contradictions and conflicts of having two different identities; at the same implying the time the anger of mankind, desperation, orisons, and courage. In this context, the basic power, which provides the existence of person and societies, is their loves that they carried today from ancestries, the concerns of existence and the concepts that they found themselves, the world of symbols/sign. Thus, societies comprehend true history by means of these concepts and symbols. The present-state-future of this hero moved to the reader with the world of symbols who presented as a consciousness/warden of a huge history and wants to flow away to the future by springing to life in pearls. The Shah & Sultan novel was shaped in the triangle of Mistake-Love-Rulership and presented as the manifestation of the self which finds itself in the line of the “love” that the protagonist can not come together in physical time and location. The main purpose of the study is to make sense of the seeking, finding himself and his society of an emperor who leads through the wind and fire under the love rulership in the light of the concepts and symbols that provides the transfer of values and the values that constitute the memory of the novel.

Keywords
The triangle of Mistake- Love- Rulership, war, seeking, poetry, sword, pearl.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri