• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(DEVELOPMENT OF THE WRITING ANXIETY SCALE FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY )

Yazar : Esra KARAKUŞ TAYŞİ  - Yusuf TAŞKIN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 1172-1189
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4169


Özet
Eğitim-öğretim sürecini etkileyen duyuşsal değişkenlerinden biri de kaygıdır. Yazma becerisinin eğitiminde de kaygı dikkate alınması gereken önemli bir değişkendir. Bireylerin yazma becerisinin geliştirilmesine engel olan kaygı, çeşitli değişkenlerin bir araya gelmesinden kaynaklanmaktadır. Yazma eğitiminin etkili ve verimli olabilmesi için kaygı unsurunun dikkate alınması gerekir. Çalışmanın amacı ortaokul öğrencileri için geçerli ve güvenilir bir yazma kaygısı ölçeği geliştirmektir. Araştırma İstanbul’daki ortaokullarda öğrenim gören 500 öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Bu okullarda öğrenim gören rastgele seçilmiş 96 ortaokul öğrencilerine yazmaya yönelik düşüncelerinin yer aldığı bir kompozisyon yazdırılarak nitel veri toplanmıştır. Öğrencilerin yazmış olduğu kompozisyonlardan hareketle 46 maddeden oluşan bir taslak ölçek hazırlanmıştır. Taslak ölçeğin 48 ortaokul öğrencisi üzerinde ön denemesi yapılmıştır. Uzman görüşleri ve öğrencilerden alının dönütler doğrultusunda taslak ölçek 38 maddeye düşürülmüştür. Elde edilen 38 maddelik ölçek 500 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri ,838; Bartlett’s Küresellik Testi değeri ise (χ2=1767,902; sd=171 p<. ,000) bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığının hesaplanmasında kullanılan Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ,790 olarak hesaplanmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansının % 41,036’sını açıklayan ve üç faktör altında toplanan 16 madde elde edilmiştir. Araştırma bulgularına dayanarak ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir. Ölçek, ortaokul öğrencilerinin yazma kaygısının ölçülmesinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler
Yazma, kaygı, ortaokul, ölçek geliştirme, faktör analizi.

Abstract
One of the affective variables influencing education-instructional process is anxiety. In teaching of writing skill, anxiety is an important variable to be taken into consideration. The anxiety that hinders the development of individual writing skills stems from the convergence of various variables. In order for writing education to be effective and productive, anxiety must be taken into account. The purpose of the current study is to develop a reliable and valid writing anxiety scale for secondary school students. The study was conducted on 500 students attending secondary schools in the city of Istanbul. A total of 96 students randomly selected from these schools were asked to write a composition explaining their opinions about writing; thus, qualitative data were collected. On the basis of the students’ composition, a draft scale consisted of 46 items were developed. The piloting of the draft scale was performed on 48 secondary school students. On the basis of expert opinions and student feedbacks, the scale was reduced to 38 items. The scale obtained in this way was administered to 500 secondary school students. As a result of the analyses conducted, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value of the scale was found to be .838; its Bartlett’s Sphericity Test value was found to be (χ2=1767,902; sd=171 p<. .000). Cronbach’s Alpha reliability coefficient used to calculate the internal consistency of the scale was found to be .790. As a result of the factor analysis, a total of 16 items subsumed under three factors and explaining 41.036% of the scale were obtained. In light of the findings of the study, it can be argued that the scale is valid and reliable. The scale can be used to measure secondary school students’ writing anxiety.

Keywords
Writing, anxiety, secondary school, scale development, factor analysis.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri