• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(DEVELOPMENT OF PERCEPTION SCALE FOR TURKISH LESSON ACTIVITIES: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Yazar : Nur ŞAHAN   - Arif ÇERÇİ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 411-430
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4170


Özet
Bu çalışma, Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersi etkinliklerine yönelik algılarını ölçmek için Likert tipi maddelerden oluşan geçerli ve güvenilir bir algı ölçeği geliştirmeyi amaçlamaktadır. 33 maddeden oluşan ölçek taslağı 200 Türkçe öğretmeninden oluşan gruba uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin Kaiser- Meyer- Olkindeğeri ,921Bartlett’s Küresellik Testi değeri ise %5 anlamlılık düzeyinde (p<.05) anlamlı bulunmuştur. Bu değerlerle ölçeğin faktör analizine uygunluğu belirlendikten sonra faktör analizi yapılmıştır. Faktör ve güvenirlik analizi sonuçlarına göre faktör değeri düşük olan ve binişiklik yaratan maddeler ölçekten çıkarılarak 33 maddeden oluşan Likert tipi ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşüyle sağlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için 351 Türkçe öğretmeninden elde edilen verilere açımlayıcı ve 234 Türkçe öğretmeninden elde edilen verilere ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik kat sayısı ,972 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu bulgularla ölçeğin geçerli, güvenilir olduğu ve Türkçe dersi etkinliklerine yönelik algıyı ölçtüğü söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Ölçek, algı, Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersi etkinliklerine yönelik algıları, güvenirlik, geçerlilik.

Abstract
This study goals to develop a valid and reliable perception scale consisting of Likert type items so as to measure the perceptions of Turkish Language teachers towards Turkish lesson activities. By applying the scale draft consisting of 33 items to the group consisting of 200 Turkish Language teachers, Validity and reliability studies were carried out. The Kaiser-Meyer-Olkin value of the scale and the 921 Barlett’s sphericity test value were found to be significant (p <5) at the 5% significance level. Factor analysis was carried out after the appropriateness for the scale’s factor analysis was determined with these values. According to the result of the factor and reliability analysis a Likert type scale consisting of 33 items was developed by subtracting the items which are low factor value and creating overlapping. Scope validity of the scale was ensured by expert opinion. For construct validity of the scale exploratory factor analysis for the data obtained from 351 Turkish Language teachers and confirmatory factor analysis for the data obtained from 234 Turkish Language teachers were carried out. The Cronbach’s Alpha reliability coefficient of the scale was 972. With these results it can be said that the scale is valid and reliable and maesures the perception that you would like to measure.

Keywords
Scale, Perception, Perceptions of Turkish language teachers towards Turkish lesson activities, relia

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri