• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK DRAMATİK EDEBİYATI TERİMLERİ ÜZERİNE
(ON THE TANZIMAT PERIOD TURKISH DRAMATIC LITERATURE )

Yazar : Abdulkerim DİNÇ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 176-182
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4187


Özet
Türk kültürüne “dramatik edebiyat” Tanzimat’tan sonra girmiştir. Esasında Batılı tarzda tiyatro da yoktu. Türk insanı tiyatro ihtiyacını “temaşa sanatı” dediğimiz, Meddah, Ortaoyunu, Gölge Tiyatrosu (Karagöz), Kukla ve diğer dramatik türlerle karşılıyordu. Türklerin çok zengin bir geleneksel tiyatrosu olduğunu söylemek mümkündür. Kültürümüze 19. yüzyıldan itibaren girmeye başlayan tiyatro sanatı ve tabiatıyla dramatik edebiyat kendi lügatini de birlikte getirmiştir. Biz bu çalışmamızda tiyatro sanatının lügati yerine dramatik edebiyatın lügati yani terimleri üzerine dikkat çekmeye çalışacağız. Tanzimat Dönemi’nde dramatik edebiyatımıza giren bu lügat ayrı bir incelemeyi gerektirmektedir. Böyle bir çalışma da değişen hayatımızın, kültürümüzün kodlarını açıklayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Tanzimat Dönemi, Tiyatro, dramatik edebiyat, dramatik edebiyat terimleri.

Abstract
“Dramatik Literature” genre stepped in Turkish culture after Tanzimat (Reformation Period) in fact, it was not in the Western style in the theater. Turkish audience met the need for theater with Meddah, Ortaoyunu, Shadow Theater (Karagöz), Puppet Theater and other dramatic genres called “temaşa sanatı” it is possible to say that the Turks are a very rich traditional theater. The art of theater, which started to enter the Turkish culture from the 19th century, and therefore dramatic literature, brought its own language. In this work, it is aimed to draw attention to the terms and expressions of dramatic literature rather than of the manguage of theater art. This language, which entered dramatic literature during the Tanzimat period requires a separate study. Such a study will explain thi changing codes of our lives and our culture.

Keywords
The Tanzimat period, Theatre, dramatic literature, dramatik literary terms.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri