• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SEVGİ, AŞK, KARANFİL, RAKI VE DİĞERLERİ: “YERÇEKİMLİ KARANFİL” ÇÖZÜMLEMESİNDEN VAROLUŞ SÖZLÜĞÜNE
(COMPASSION, LOVE, CARNATION, RAKI AND OTHERS: FROM THE ANALYSIS OF “THE GRAVITATIONAL CARNATION” TO THE DICTIONARY OF EXISTENTIALISM )

Yazar : Gizem Ece GÖNÜL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 1004-1030
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4190


Özet
Türk şiirindeki yeri, İkinci Yeni çizgisi etrafında belirlenen Edip Cansever’in ilk şiirleri Garip akımı etkisi altındadır. Yerçekimli Karanfil isimli kitabıyla beraber farklı bir eşiğe geçen Cansever, adını bu kitaba verdiği şiiri ile de farklı bir boyut yakalar. Bu, varoluşsal sorunları, lirik bir söylemle birleştirmeye çalışan bir sestir. Öyle ki kısa anların ve varoluş meselelerinin şairi olduğu söylenen Cansever, “Yerçekimli Karanfil” isimli şiirinde iki ögeyi bir araya getirmiştir. Şairin diğer şiirlerine, özellikle varoluşsal temleri işlediği diğer şiirlerine göre, adı geçen şiir oldukça kısadır. An’dan hareketle öykülemeye olanak tanıyan şiir, farklı imgeler ve ahenk düzeni ile sarmalanmıştır. Bu çalışmada, Edip Cansever’in “Yerçekimli Karanfil” isimli şiirinin içerik, dış yapı, dil ve üslup analizi yapılarak şiirin çok katmanlı anlam dünyasıyla birlikte biçimsel özellikleri açığa çıkarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Edip Cansever, “Yerçekimli Karanfil”, tema, biçim, üslup.

Abstract
The first poems of Edip Cansever, who is identified in the İkinci Yeni in Turkish poetry, are under the influence of the Garip movement. Cansever, who has stepped upto a different edge with his book titled Yerçekimli Karanfil, also catches a different dimension with the same poem, which he named his book with. It's a chart that tries to unite existential problems with a lyrical discourse. Cansever, who is said to be a poet of short moments and existential affairs, has brought together two elements in his poem entitled “Yerçekimli Karanfil”. According to the other poems of the poet, especially the ones, where he works on existential principles, the poem mentioned is rather short. The poem, which allows to narrate moving from the moment, is surrounded by different forms of images and harmony. In this study, by analysing the content, external structure, language and style of Edip Cansever's poem “Yerçekimli Karanfil”, its formal features with its multi-layered meaning will be revealed.

Keywords
Edip Cansever, “Yerçekimli Karanfil”, theme, form, style.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri