• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BİZİM MECMUA’DA AKIL OYUNLARI
(MIND GAMES IN BİZİM MECMUA )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 568-591
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4192


Özet
Bu çalışmada, 1920’li yıllarda periyodik çocuk dergilerinden biri olan Bizim Mecmuada yayınlanan akıl oyunları incelenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin fiziksel, zihinsel ve psikososyal açıdan güçlü yeni nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan dergide, çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişim ve yeteneklerine katkı sağlayabilen birçok akıl oyunu bulunmaktadır. Bu akıl oyunları çeşitli bilmece, bulmaca, oyun ve çizim sorularından oluşmakta olup çocukların merak duygusunu ve öğrenme isteğini arttıran, problem çözme, keşif yeteneği kazandıran, dil ve bellek gelişimini hızlandıran, gözlem, akıl yürütme, soru sorma, eleştiri, yaratıcılık ve icat yapabilme gibi belirgin özelliklerini geliştiren niteliktedirler. Çalışmada 1922 ve 1927 yıllarına ait Bizim Mecmua’da yayınlanan akıl oyunlarından seçilen 39 tane doküman incelenmiştir. Nitel yaklaşım benimsenerek gerçekleştirilmiş ve araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Dergide yer alan akıl oyunları Osmanlıcadan çevrilerek günümüzde çocukların eğitiminde kullanılan ilkelere göre değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; yaklaşık bir asır önce çocukların görsel uzaysal, matematiksel mantıksal ve sözel zekâ alanlarının yanında çeşitli eğitsel becerileri (odaklanma, görsel ayırt edicilik vs.), yaratıcı problem çözme, psikomotor becerilerin gelişimlerine yönelik akıl oyunlarına yer verildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Çocuk dergileri, Türkiye Cumhuriyeti, akıl oyunları ve eğitim.

Abstract
In this study it has been examined mind games published in Bizim Mecmua which had been one of the periodicals children’s journals in the 1920s. In the journal aims to contributing to be raised up the strong new generations in terms of physically, mentally and psychosocially of the Republic of Turkey, there have been many mind games that could promote children’s cognitive and affective development and abilities. These mind games have consisted of various riddles, puzzles, play and drawing tasks improving childrens’ feelings of curiosity and eagerness to learn, developing problem-solving and discovery skills, accelerating development of language and memory, promoting dinstinct skills and abilities of children such as making observation, reasoning, questioning, creativity and inventing. The study sample is consisted of 39 mind games selected from the Bizim Mecmua that have been published between the years of 1992-1927. This research has been conducted by adopting qualitative approach and document analysis procedure has been used. The research data were analyzed via content analysis. The mind games included in the journal have been translated from Ottoman Turkish and evaluated according to the principles used in the children’s education in nowadays. According to the research results, it has been observed that one century ago the mind games aimed at developing the visual-spacial, logical-mathematical and verbal intelligences as well as creative problem-solving and psychomotor skills were included in journal.

Keywords
Children’s journals, Republic of Turkey, mind games and education.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri