• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

1-5. SINIF “TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA KİTAPLARI”NDAKİ TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNİN PROGRAMDAKİ KAZANIMLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF TURKISH COURSE ACTIVITIES IN THE 1-5TH GRADES TURKISH LANGUAGE AND CULTURE WORKBOOKS IN TERMS OF TARGET ACHIEVEMENTS IN THE PROGRAM )

Yazar : Duygu UÇGUN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 1148-1160
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4195


Özet
Ders kitapları, Türkçe öğretiminin temel araçlarından biridir. Eğitim-öğretim sürecinde belirlenen amaçların gerçekleşmesinde öğretmenin öğrenciye yaklaşımı, öğrencinin derse yönelik tutumu ve ailenin desteği gibi birçok etmenin yanı sıra ders işleme sürecinde kullanılan araç gereçlerin niteliği de etkilidir. Dolayısıyla nitelikli bir eğitim süreci, bu süreçte kullanılacak ders kitaplarının da nitelikli olmasına bağlıdır. Eldeki araştırma, yurt dışında yaşayan ve Türkçeyi yaşadıkları ülkenin kültürü içinde öğrenmeye çalışan Türk çocukları için hazırlanan 1-3 ve 4-5. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü çalışma kitaplarının (MEB, 2010a, MEB, 2010b) Türkçe kısmında yer alan etkinliklerin Program’daki (MEB, 2009) kazanımlarla uyumunu değerlendirilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş, araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre daha nitelikli bir eğitim sürecine ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, iki dillilik, ders kitabı, etkinlik, kazanım.

Abstract
Course books are one of the basic tools of Turkish Teaching. Besides many factors such as the teacher’s approach to the student, the attitude of student towards the course and the support of the family, the qualification of tools used during the course process is effective in the achievement of the objectives determined in the education-teaching process. So, a qualified education process depends on the quality of course books to be used in this process. This research has been conducted in order to evaluate the correspondance between the activities in the Turkish language part of workbooks (MEB 2009) for 1-3 and 4-5th grade students (Turkish children living abroad and trying to learn Turkish within the culture of the country where they live) and achievements in the program (MEB 2010a, MEB 2010b). The data of the research employing qualitative research approach have been obtained through document review and research data have been analyzed through content analysis. With regard to findings of the research, suggestions for a more qualitative education process have been made.

Keywords
Turkish teaching, bilingualism, course book, activity, achievement.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri