• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

PISA 2015 TÜRKİYE SONUÇLARINA GÖRE SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER İLE OKUMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
(THE RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIECONOMIC FACTORS AND READING LITERACY ACCORDING TO PISA 2015 TURKEY RESULTS )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 1239-1252
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4200


Özet
Bu çalışmada PISA 2015 Türkiye sonuçlarına göre sosyoekonomik faktörler ile okuma becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma PISA 2015 Türkiye örnekleminde yer alan 2501’i (%50.4) kız, 2462’si (%49.6) erkek olmak üzere toplam 4963 öğrenciden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Veri analiz teknikleri olarak Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, Çoklu Regresyon Analizi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin ebeveynlerinin mesleki statüleri, ailelerinin kültürel kaynakları ve evlerindeki BİT kaynakları okuma becerilerini anlamlı düzeyde açıklamaktadır. Buna karşın ailenin maddi kaynakları ve evdeki eğitim kaynakları okuma becerisinin anlamlı yordayıcıları değildir. Bunların yanı sıra öğrencilerin okuma becerileri annelerinin ve babalarının eğitim düzeyleri ile evlerindeki kitap sayılarına bağlı olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
PISA 2015, okuma becerileri, sosyoekonomik faktörler.

Abstract
The goal of the study is to investigate the relationship between socioeconomic factors and Turkish students’ reading skills on PISA tests in 2015. Participants of the study included 2501 (%50.4) female and 2462(%49.6) male students. The researchers conducted Pearson Product-Moment Correlation, multiple regression analysis, and ANOVA methods for the data analysis. The research findings showed that the occupational status of parents, cultural possesions, and ICT resources had statistically significant effects on the students’ reading skills. In addition, students’ reading scores varied based on their parents’ education level and the number of the book in their home environments. However, family wealth and home educational resources are not significant predictors of reading skills.

Keywords
PISA 2015, reading skills, socioeconomic factors.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri