• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

HALK HEKİMLİĞİNE İLGİ ÇEKİCİ BİR ADLANDIRMA: TÜRK’E ÇARE
(AN INTERESTING NAME FOR THE FOLK MEDICINE: CURE FOR TURKISH )

Yazar : Bahadır GÜNEŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 1055-1067
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4209


Özet
Türk yaşayış biçiminin genel bir uygulaması olarak doğal yollarla hastalıkları tedavi etme, sağaltma yöntemleri, hem arkaik dönemlerde hem de yakın dönem ve bugün uygulamalarındaki pratikleri düzenleyerek, yenileyerek çeşitli ekleme ve çıkarmalarla varlığını devam ettirmektedir. Türklüğün mevcut olduğu hemen her coğrafyada varlığı tespit edilebilen ve adına genel olarak “halk hekimliği” denilen sağaltma yöntemleri bütünü, coğrafya farklılıklarına göre birbirinden değişik adlandırmalarla da ortaya çıkmaktadır. Bu farklı ve dikkat çekici adlandırmalardan biri de Türk yurdu Borçalı’da kullanılan “Türk’e çare”dir. Bu çalışmada, tarafımızca derlenen bir ağız metninden hareketle içeriğinde bir grup halk hekimliği uygulamalarını barındıran ve bütünleyici bir ad olarak görülen “Türk’e çare” adı esasında gelişen Türk kültürünün küçük bir yansıması ana hatlarıyla gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Halk hekimliği, sağaltma, Türk’e çare, Borçalı.

Abstract
As a general application of the Turkish way of life methods of treating diseases with natural means both in the archaic period and in the near term and today by regulating and practicing practices continues to exist with various additions and subtractions. Turkism is present presence can be detected in almost every geography and whole treatment methods called “folk medicine” in general according to geographical differences be seen in different names. It is a “cure for Turkish” used in Borçalı from Turkish homelands it is one of those different and remarkable names. In this study will be tried to be outlined, move from a dialect text compiled by us, some of folk medicine practitioners and as a complementary name, developed on the basis of the name “cure for Turkish”, a small reflection of Turkish culture.

Keywords
Folk medicine, treatment, cure for Turkish, Borçalı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri