• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

CUMHURİYETİN İLK DÖNEM ROMANLARINDA DİN ALGISI
(RELIGIOUS PERCEPTION IN THE NOVELS OF EARLY PERIOD OF REPUBLIC )

Yazar : Ahmet Faruk GÜLER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 932-941
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4219


Özet
Osmanlı Devleti’nin iki yüz yıllık batılılaşma sürecinin temelinde Batı’dan geri kalmışlık fikri yer almaktadır. Bu düşüncenin arka planında ise yeniliklerin önündeki ilk engel olarak “din” görülmektedir. Toplumsal hayatın içerisinde yozlaşan din algısı, belirli zümrelerin kendi kişisel menfaatleri doğrultusunda hareket etmeleri; batılılaşmanın karşısında dinin karşıt bir konumda yer almasını yahut öyle algılanmasını sağlamıştır. Cumhuriyet, yaklaşık iki yüz yıl süren modernleşme çabalarının nihai noktasıdır. Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirmek istediği yeniliklerin yeni bir devlet modeli etrafında şekillenmesidir. Cumhuriyet’in ilk dönem romanlarında (1923-1940) din algısı, gerçekleştirilen inkılaplar ve değişen sosyal ve siyasi hayat karşısında bireyin konumunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Yeni bir devlet, yeni bir düzen ve yeni bir sosyal hayatın insanların iç dünyalarında yarattığı inanç algısındaki yıkımın izleri bu ilk dönem romanlarında belirgin bir şekilde kendisine yer bulmaktadır. Bu çalışma, değişimin hızlı gerçekleştiği bir dönem olan Cumhuriyet’in ilk yıllarında insanların ruh dünyalarında yer alan ikilik ve din algısının göz önüne serilmesi ve toplumsal değişimin arkasında bıraktığı izleri dönemin romanlarında tespit ederek bugünün Türkiye’sindeki yansımalarını göz önüne sermektir.

Anahtar Kelimeler
Roman, Din Algısı, Batılılaşma, Yozlaşma, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı.

Abstract
On the basis of two hundred years of Westernization process of the Ottoman Empire there is idea of the backwardness from the West. In the background of this idea, “religion” is seen as the first obstacle in front of innovation. Degenerating religious perceive in the social life, certain classes that movementing for his own personal interest have provided that religion take opposite position against the westernisation or perceived to be so. Republic is the ultimate point of nearly two hundred years of modernization efforts. It is the formation of innovations, that Ottoman Empire wanted to achieve, have taken shape in a new state model around. Religious perception in the early novels of the Republic (1923-1940), is very important in terms of showing the position of the individual in the face of carried out reforms and of changing social and political life. Traces of destruction of religious perception in people’s inside world that created by a new government, a new layout and a new social life has found place for himself clearly in this early novels. By this study we try to determine duality and the religious perception that located in people’s spiritual World in the Republic's first years a period of speed evolutions taking shape and by determining the traces social changes left behind in the period’s novel display reflections in today’s Turkey.

Keywords
Novel, Religious Perception, Westernization, Degenerate, Turkish Literature of Republic Period.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri