• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN TERİM SÖZLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF DICTIONARIES OF TERMS USED FOR TURKISH LANGUAGE TEACHING )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 759-770
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4225


Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretiminde kullanılan yedi terim sözlüğünü içerdikleri terimlerin belirli özellikleri bakımından karşılaştırmaktır. Karşılaştırma seçilen sözlüklerdeki terimlerin sayıları, ortak kullanımları ve terim yapma yolları açılarından yapılmıştır. Araştırma sonuçları, cumhuriyetin ilk döneminden beri alan uzmanları tarafından yoğun çaba sarf edilmesine rağmen dil bilgisi terimlerinde birlik sağlanamadığını ortaya koymuştur. Yapılan karşılaştırma sonucunda madde başında yer alan terimlerin sadece 43 (kırk üç) tanesinin ortak kullanıldığı görülmüştür. Ortak kullanılan terimlerin yapısal çözümlemesi, terim türetilirken bilimsel bir temele göre hareket edilmesi ve ilgili kurallara uyulması durumunda terimlerin kabul görme ve kullanılma olasılığının artabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, terim, terimlerde birlik, dil bilgisi, dil bilimi, sözlük, karşılaştırma.

Abstract
The aim of this study is to compare seven dictionaries of grammar terms used for Turkish language teaching regarding certain characteristics of the terms the dictionaries include. The comparison has been made based on the numbers, common uses, and ways of making (building up/creating) of the terms in selected dictionaries. Results of the research have put forward that a unity in the Turkish grammar terms has not yet been reached, although many efforts were made since the first years of the establishment of the Turkish republic. The comparison presents that only 43 (forty-three) of all terms, -the first entries expressing a given definition- are used in common. Structural analysis of the common terms indicates that a possibility of mutual acceptation and utilization of a term may increase, if terms are created based on a scientific foundation abiding by related rules of the language.

Keywords
Teaching of Turkish, term, unity of terms, grammar, linguistics, dictionary, comparison.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri