• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDEN HAREKETLE KAHRAMANMARAŞ AĞZINA AİT BİR SÖZ VARLIĞI DENEMESİ
(A VOCABULARY EXPERIMENT OF THE KAHRAMANMARAŞ DIALECT MOVED FROM DERLEME SÖZLÜĞÜ )

Yazar : Ebru GÜVENEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2260-2272
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4233


Özet
Günümüzde ulaşım imkânlarının kolay elde edilebilir olması, teknolojinin birçok olay ve durumu, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlara anlık olarak iletebilecek hıza sahip olması, yöresel ve bölgesel unsurların aynı hızla unutulmasına ve kaybolmasına sebep olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için yapılan çalışmaların başında birçok çalışmaya kaynaklık eden Derleme Sözlüğü gelmektedir. Oldukça zengin söz varlığına sahip eserde, Türkiye Türkçesi ağızlarına ait sözcüklerin tamamının bulunduğu söylenemez. Bu çalışmada, Kahramanmaraş ağzına ait Derleme Sözlüğü’nde bulunmayan ve Derleme Sözlüğü’nde bulunan sözcüklerden bahsedilecektir. Çalışmadaki amaç, Derleme Sözlüğü’nün içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunmak ve Kahramanmaraş’ın söz varlığının zenginliğini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Derleme Sözlüğü, Kahramanmaraş ağzı, söz varlığı.

Abstract
Nowadays transportation possibilities can be easily obtained, that technology has many events and situations that can instantaneously communicate to people living in different parts of the world cause local and regional elements to be forgotten and lost at the same speed. At the beginning of made studies to prevent this situtions comes the being to source of many studies the Derleme Sözlüğü. It is not possible to say that the words of Turkey Turkish dialects are completely present in the work which has a rich presence of words. In this study, will be mentioned dialect words of Kahramanmaraş which are not found in Derleme Sözlüğü and are found in Derleme Sözlüğü. The aim of our work is to make contribution to the enrichment of the content of the Derleme Sözlüğü and reveals the richness of the vocabulary of Kahramanmaras.

Keywords
Derleme Sözlüğü, Kahramanmaraş dialect, vocabulary.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri