• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ŞAİR, HATTAT, MÜZEHHİB BİR SULTAN: “PADİŞAH HATUN”
(A POET, HATTAT, MUZEHHIB SULTAN: “PADISAH KHATUN” )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1679-1695
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4242


Özet
Padişah Hatun Kutluk Devletinin hükümdar hanımlarındandır. Padişah Hatun şiirlerinde; Hasan Şah, Lale Hatun, bir tarih vesikasına göre de İffetî mahlaslarını kullanır. H.654(M.1256) yılında dünyaya gelir. Kutluk Devleti hükümdarlarından Kutbüddin Muhammed’in kızıdır. Annesi Terken Hatun, Kutluğhanlılar devletinin dördüncü hükümdarıdır. İlhanlı Hükümdarı Abaka Han ve onun ölümü ile de Argun Şah tarafından Abaka’nın Anadolu’da bulunan oğlu Geyhatu ile evlendirilmiştir. Türk edebiyatında adı bilinen ilk kadın şairimiz Zeynep Hatundur. Ancak Padişah Hatun’un varlığı ve şiirleri artık bu bilgiyi geçersiz kılacaktır. Bugün elimizde Padişah Hatun’a ait olan 9 manzume vardır. Bu çalışmada Padişah Hatun’un hayat hikayesi anlatılmış, elimizde bulunan manzumeleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Padişah Hatun, Kirman, Karahıtay, Hasan Şah, Lale Hatun.

Abstract
Padisah Hatun is one of the sovereign women of Kutluk state. Padisah khatun uses Hasan Sah, Lale Hatun and İffeti mahlas according to a historical document. She was born in Hijri.654(AC.1256). She was a daughter of Kutbüddin Muhammed one of the Kutluk rulers. Her mother Terken Khatun was the forth ruler of Kutlugkhans. She got married Ilhanli ruler Abaka Khan first and after his death she was made get married to Abaka’s son Geyhatu who was in Anatolia by Argun Sah. In Turkish Literature, the first woman poet whoose name is known is Zeynep Khatun. However, the existence of Padisah Khatun and her poems will invalidate this information any more. Today, we have 9 manzume belong to Padisah Khatun. In thsis tudy, the life story of Padisah Khatun was presented and information was given about her manzumes we have today.

Keywords
Padişah Khatun, Kirman, Karahıtay, Hasan Şah, Lale Khatun, Divan, poem, literature, woman, divan p

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri