• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF POSTGRADUATE STUDIES CONDUCTED ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2464-2479
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4254


Özet
Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte küreselleşen dünyamızda insanlar farklı kültürdeki insanlarla iletişim kurma zorunluluğunu hissetmektedirler. Bu zorunluluk insanları yabancı dil öğrenme arayışı içerisine sokmaktadır. Son yıllarda farklı sebeplerden ötürü Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için yurt içinde üniversiteler bünyesinde kurulan Türkçe öğretim merkezleri ve birtakım özel kuruluşlar aracılığıyla Türkçe öğretimi yapılırken; yurt dışında ise Yunus Emre Enstitüleri ve çeşitli üniversitelerin Türkoloji bölümleri aracılığıyla dünyanın dört bir tarafında Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında lisansüstü düzeyde yapılan çalışmaların incelenmesine yöneliktir. Araştırmada, YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılmıştır. 1985- 2017 yılları arasında hazırlanmış erişime açık olan 280 lisansüstü tez araştırma kapsamına alınmıştır. Belirlenen tezler geliştirilen “Yayın Sınıflama Formu” kullanılarak incelenmiştir. Tezler; yapıldığı üniversite, türü, yapıldığı yıl, konusu, kullanılan yöntem, örneklem büyüklüğü, veri toplama araçları ve verilerin analizi başlıkları altında sınıflandırarak değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede ise nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, alanyazındaki diğer çalışmalar ile birlikte değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, lisansüstü çalışmalar, içerik analizi.

Abstract
In our world that is globalizing with the developments in science and technology, humans have felt the need for establishing communications with other humans from different cultures. This necessity made humans seek ways to learn other languages. Today, for different reasons (culture, education, etc.) because the number of those who want to learn Turkish is increasing every day. In order to cover this need, Turkish education centers, which were established at universities within the country, and some private institutions providing Turkish Education and Turkish language teach Turkish abroad in all over the world through Yunus Emre Institutes, and Turcology Departments of various universities. The basic aim of the present study was to investigate the studies conducted as postgraduate level in the field of Turkish Education as a foreign language. In the study, The database of YOK National Dissertation Center was used. 280 graduate dissertations, which were open between 1985 and 2017, were included in the research. The theses were examined using the developed "Publication Classification Form". Thesis; university, year of study, type, subject, methods used, sample size, data collection tools and analysis are evaluated under the title of classifying data. Content analysis was used in qualitative data analysis methods. Findings obtained from the research were evaluated together with other studies in the field.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, postgraduate studies, content analysis.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri