• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINDA “KILIÇ”
(“SWORD” IN TURKISH VOCABULARY )

Yazar : Mihrican ÇOLAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2154-2188
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4255


Özet
Bir ulusun diliyle kültürü arasında sıkı bir bağ vardır. Toplumların kültürlerine ait unsurlar dillerine, söz varlıklarına yansır. Bundan dolayı bir dilde bulunan kavramlar, sözcükler, atasözleri, deyimler ve çeşitli anlatım kalıpları incelendiğinde o toplumun kültürüyle ilgili bilgiler ortaya çıkar. Bu çalışmada “kılıç” sözcüğü ele alınarak sözcüğün öncelikle kültürümüzdeki ve sonrasında söz varlığımızdaki yeri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Yapılan bu çalışmayla kılıcın, Türklerin yaşamında çok önemli bir yere sahip olmasının ve Türkler için sadece bir savaş aleti olmayıp onlar için gücü, adaleti, dostluğu, gençliği, hâkimiyeti, cesareti, yiğitliği, yaşamı ve ölümü simgelemesinin yanı sıra kültür ile dil arasındaki ilişkinin ne derece güçlü olduğu açıkça görülecektir.

Anahtar Kelimeler
Türk kültürü, Türk dili, kılıç, söz varlığı, atasözü, deyim.

Abstract
There is a tight binding between language of a nation and its culture. Elements belonging to cultures of societies are reflected on their languages and vocabularies. Therefore, examining concepts, words, proverbs, idioms and various narrative patterns in a language, information about the culture of that society is revealed. In this study, primarily discussing the word “sword”, information about place of this word first in culture and then in our vocabulary is provided. Thanks to this study, it can be clearly seen that sword has very important in the life of the Turks, it is not a simple instrument of warfare for the Turks, but it represents power, justice, friendship, youth, skills, courage, valor for them, and there is such a powerful relationship between culture and language.

Keywords
Turkish culture, Turkish Language, sword, vocabulary, proverb, idiom.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri