• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BİLİNÇ KAZANAN İMGELER: TUĞRUL TANYOL’UN BÜYÜ BİTTİ ŞİİRİ
(IMAGES THAT GET CONSCIOUS: THE POEM NAMED “BÜYÜ BİTTİ” BY TUĞRUL TANYOL )

Yazar : Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1805-1819
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4256


Özet
Büyü, ilk çağlardan itibaren insana ve doğaya ilişkin olayları yönlendirdiğine inanılan törensel eylemlerdir. İlkel toplumlarda düzenin sağlanması, korunması ve adaletin yürütülmesinde önemli bir işlev yüklenir. Sağaltımın yanı sıra öldürücü yönü olduğuna da inanılır. Ancak on dokuzuncu yüzyılda büyü çağı eski işlevini yitirir. Sanayileşmenin ürettiği değerler ön plana çıkar. Modern çağın beraberinde getirdiği durumların kıskacında kalan insan, artık yeni verilerle büyülenmeye başlar: ilkel büyüden ziyade hız çağının büyüsü/etkisi altına girer. Zamanla bu yeni verilerle bireyin kendisi için belirlediği değerler arasında uyuşmazlık ortaya çıkar. Dolayısıyla bunalım, bunaltı, anlamsızlık ve boşluk duygusu oluşur. Büyü, olumlu çağrışım değerlerini, sağaltım niteliğini yitirerek yok edici, vasfıyla varlık gösterir. Çağının tanığı durumundaki sanatçı bireyseli yazarken “insanın toplumsal bir varlık” oluşundan kendini soyutlayamaz. Yaşananlar onun duygu ve düşünce evreniyle bütünleşerek sanata taşınır. Türk şiirinin özgün seslerinden Tuğrul Tanyol da şiirlerinde bireyden hareketle evrenseli yakalamaya çalışan sanatçılardandır. Tanyol, bunalım, kaçış, geçmişe sığınma temaları çerçevesinde imgesel bir dil kullanır. Bu çalışmada Tuğrul Tanyol’un 2000 yılında, aynı adla yayımladığı kitabında yer alan Büyü Bitti şiiri büyünün bozulması, dinin arka-plana atılması, modernitenin ve modernist düşüncenin hâkimiyeti, her şeyin özüne yabancılaşması, insanın tüm tutunma noktalarının boşluğa dönüşmesi bağlamında incelendi.

Anahtar Kelimeler
Tuğrul Tanyol, büyü, yabancılaşma, zaman.

Abstract
Magics are ceremonial actions which are believed to direct events related to human and nature during first ages. It has an important function on systematizing and protection of order and enforcement of justice in primitive societies. It is believed that magic has a fatal effect beside treatment. But on the 19th century, magic age loses it’s former function. The values produced by the industrialist come to the forefront. Human who grips the situations come to existence with modern age starts to be fascinated by new datas from now on: He/she comes under the influence of speed age instead of primitive magic. In time, an incompatibility arises between these new datas and the values that individual determines for him/herself. Hence, depression, anxiety, feeling of futility and emptiness consist. By loosing it’s positive connatation values and treatment quality, magic exists with it’s destructive side. The artist who is the witness of his/her age could not isolate him/herself from “human’s being a social existence.” What are being lived are transferred to art through becoming integrated with his feeling and thought system. Tuğrul Tanyol as being an authentic voice of Turkish poetry is one of the artists who tries to catch universal with reference to individual. He uses an imaginary language within the frame of themes like depression, escape, fall back upon past. In this study, “Büyü Bitti” by Tuğrul Tanyol is being examined in terms of the break of spell, everything’s alienating to it’s essence and all adherence points of human turning into blank.

Keywords
Tuğrul Tantol, magic, alienation, time.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri