• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AZERBAYCAN EDEBİYATINDA KARABAĞ TEMALI ŞİİRLER (ŞİİRLERDE VATAN ÖZLEMİ)
(POEMS ON KARABAKH THEME IN AZERBAIJAN LITERATURE (NOSTALGIA FOR MOTHERLAND IN POEMS) )

Yazar : Könül GULİYEVA   - İlkin GULUSOY  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2324-2351
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4263


Özet
Çalışmada Azerbaycan edebiyatında Karabağ temalı şiirler incelenmiş olup, bu şiirler mekâna duyulan özlem, yurt, dağ, mezar gibi konu başlıkları açısından sınıflandırılmıştır. Özlem duygusu içeren metinlerde şair ve bulunduğu mekân arasındaki çatışmalar ağır basmakta, yitirilmiş yurtlara dönmek arzusu daha çok uçuş imgesi ile ifade edilmekte, geçmişte yaşanılmış anıların şiirde işlenmesi sık sık görülmektedir. Şairler şiirde arzu edatları (örneğin, kaş, kaş ki, gidebileydim vb.) ile özlenen mekânlara kavuşmanı, olumsuz filler ile ise yaşanılan hasreti betimlemişlerdir. Şiirlerde acizlik ve çaresizlik gibi ruh halleri işlenmiş, özlem duyulan varlıklarda hasretin giderilmesi, onların esaretten kurtarılması mistik boyutlarla gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan edebiyatı, Karabağ, vatan, özlem.

Abstract
Poems on Karabakh theme in Azerbaijan literature were reviewed in the article. All those poems were grouped under the headings Motherland, mountain, grave. In the poems expressing longing for the homeland emphasized the confrontation between the poet and his lost place of residence. Adesire to return to their own lost homeland is often expressed with a longing for fly. Expressions of past happy days and events are also frequently found in the poems. In the verses analyzed in the article, the author defined that the poets expressed their hope for return to their native land by means of the particles (if, only, if only, if i could go, etc.) and their homesickness was demonstrated with the help of the negative verbs. Such mental states as powerlessness, hopelessness, despair, etc. were also used in the poems, but the expectation of rescue from captivity was implemented by the mystical powers.

Keywords
Azerbaijan literature, Karabakh, motherland, longing.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri