• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SANAL KÜLTÜR ORTAMINDA YENİDEN YARATILAN GELENEKSEL TÜRK ANLATI KAHRAMANLARI
(TRADITIONAL TURKISH NARRATIVE HEROES RENEWED IN VIRTUAL CULTURAL ENVIRONMENT )

Yazar : İsmail ABALI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2430-2451
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4271


Özet
İnsanlık tarihine yön veren gelişmelerden birisi de internet kullanımının basitleşmesi ve yaygınlaşmasıdır. Özellikle sosyal medya gibi platformlarda çokça kullanılan bu evrensel ağ kapsamında yüz yüze iletişim, yerini sanal iletişime bırakmıştır. Ait olduğu toplumun çeşitli değişim ve gelişmelerine göre şekillenen kültürel unsurlar da bu iletişimsel farklılaşmalar doğrultusunda yeniden yaratılmıştır. Bireylerin kendi düşünce ve algılayış tarzına bağlı olarak içerik üretip sanal ortamda geniş kitlelerle paylaşabilmesi bağlamında ortaya çıkan bu durum, çağın gerektirdiği beklenti ve ihtiyaçları da karşılayarak bireysellikten kurtulup toplumsal bir yapıya bürünür. Böylece tek bir kişinin kendi zevk ve düşüncesine göre oluşturduğu gelenekselin yeni yaratım formu, sanal platformları kullanan diğer bireylerce de beğenilip kabul edilerek kolektif bir unsur hâline gelir. Kanımızca Türk kültürüne ait geleneksel unsurlar da içinde bulunduğumuz çağın gereklerine göre yeniden yaratılmaktadır. Bu çalışmada geleneksel Türk anlatı kahramanlarından Nasreddin Hoca, Keloğlan, Dede Korkut, Deli Dumrul ve Ferhat’ın sanal kültür ortamında güncellenmesi ve bu güncelleme esnasında muhafaza ettiği, yitirdiği ve kazandığı nitelikler tespit edilip değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anlatı kahramanları, Sanal kültür ortamı, Dijital çağ, Geleneğin güncellenmesi.

Abstract
One of the developments that lead to the history of humanity is the simplification and diffusion of internet usage. In this universal network, which is widely used in platforms such as social media, face-to-face communication has been replaced by virtual communication. The cultural elements shaped according to the various changes and developments of the society they belong to have been re-created in the light of these communicative variations. This situation, which occurs in the context of the way individuals produce content depending on their own thinking and perception and can share them with a wide audience in a virtual environment, meets the expectations and needs of the age and gets rid of individuality and takes on a social structure. Thus, the new form of creation created by a single person according to his own taste and thought becomes a collective element by being accepted and accepted by other individuals who use virtual platforms. In our opinion, the traditional elements of Turkish culture are being recreated according to the requirements of the era. In this study, the traditional Turkish narrative heroes Nasreddin Hoca, Keloğlan, Dede Korkut, Deli Dumrul and Ferhat were updated and evaluated during a virtual culture.

Keywords
Narrative heroes, Virtual cultural environment, Digital age, Update of tradition.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri